Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Prebiehajúce prípravné trhové konzultácieZobraziť ukončené

Názov trhovej konzultácie Začiatok
Riadiaca jednotka na endovaskulárnu liečbu ultrazvukom asistovanou trombolýzou [PDF] 18.07.2018
Kancelárske potreby [PDF] 20.07.2018