doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc. je jeden z tvorcov jedinečného riešenia servoventilátora

doc. MUDr. Pavol TÖRÖK, CSc.  Emeritný  prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb ( VUSCH a.s.) je jeden z tvorcov jedinečného riešenia servoventilátora Chirany Medical a.s. AURA V. Je to najnovší model rady  AURA, ktorý predstavuje modernú technológiu pre umelú ventiláciu pľúc určenú pre širokú škálu pacientov (dospelý, deti, novorodenci i nedonosenci). Vďaka dychovému objemu od 2 ml do 2 000 ml a dychovej frekvencii:  1 – 180/ min. Komplexné spektrum režimov ventilácie zahŕňa aj niektoré unikátne ventilačné režimy HFM-CPAP (vysokofrekvenčne modulovaný CPAP), nCPAP (nazálny CPAP), či CFvS (ventilačná podpora kontinuálnym prietokom), ktoré sú súčasťou základného vybavenia prístroja, podobne ako.  PMLV (programovaná viac-hladinová ventilácia variabilným objemom, prietokom, tlakom a časom).  Táto metóda je práve takým spôsobom ventilácie, ktorá umožňuje v podstatnej miere zlepšiť prenos kyslíka do krvi, okrem iných vážnych poškodení pľúc, aj pri vírusových pneumóniách ako je COVID 19 a je originálnym patentovaným spôsobom vyvinutým v spolupráci doc. Töröka (KAIM VÚSCH a.s.) s Chiranou Medical a.s.

 

Leave a reply