Chirurgia tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy

Chirurgia tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy
Mária Frankovičová, Martina Zavacká, Norbert Torma
ISBN 978-80-8152-757-9

Predĺženie života a pracovnej spôsobilosti chorých s chronickou renálnou insuficienciou (CHRI) v terminálnom štádiu je možné dosiahnuť transplantáciou obličky alebo systematickou hemodialýzou. Pretože transplantácia obličky je i dnes pre mnohých pacientov iba nádejou, hemodialýza býva trvalým riešením ich chorobného stavu. Základnou podmienkou dlhodobého hemodialyzačného liečenia je možnosť napojiť krvný obeh pacienta na mimotelový obeh umelej obličky. Dobrým cievnym prístupom rozumieme kvalitne vytvorenú a dostatočne rozvinutú tepnožilovú spojku tzv. AV fistulu alebo katéter zavedený do cievneho systému pacienta, čo umožňuje opakovane napojiť pacienta na hemodialyzačný prístroj. Vytvorenie dobrého cievneho prístupu u pacientov zaradených do dlhodobého hemodialyzačného programu sa v cievnej chirurgii neraz označuje za Achillovu pätu. I najlepší cievny prístup môže časom zaniknúť. Je veľmi dôležité, aby si operujúci stanovil presný plán a mal dostatočné skúsenosti v cievnej chirurgii. Rozhodli sme sa napísať chirurgickú pomôcku pre chirurgov a lekárov, ktorí sa venujú, alebo chcú venovať vytváraniu tepnožilových spojení u pacientov zaradených do dlhodobého hemodialyzačného programu. Práca je napísaná tak, aby bola jednoduchá, aby čo najefektívnejšie pomohla zorientovať sa v problematike a aby chirurg, ktorý ju prečíta, nemusel prekonávať úskalia samovzdelávania tak, ako generácie pre nami.

Leave a reply