Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga

Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga
M. Frankovičová a kol.
ISBN 978-80-8152-856-9

Operácie tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy sú neoddeliteľnou súčasťou a zároveň jednou z najproblematickejších častí cievnej chirurgie. Pacientov zaradených do dlhodobého hemodialyzačného programu pribúda. Zvyšuje sa priemerný vek pacientov, veková hranica sa posúva. Všetky tieto okolnosti majú za následok potrebu vytvárania ďalších a ďalších AV fistúl, pretože ich použiteľnosť má svoje hranice a je taktiež obmedzená. Správnou operačnou taktikou, individuálnym prístupom k pacientovi a precíznou operačnou technikou prispieva cievny chirurg k zlepšeniu kvality života chorých pacientov, z ktorých len malé percento má to šťastie, že ich choroba sa vylieči úspešnou transplantáciou obličky.

Leave a reply