AKÚTNY KORONÁRNY SYNDRÓM

Monografia doc. MUDr. Martina Studenčana. PhD., FESC – riaditeľa Sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory a podpredsedu predstavenstva VÚSCH, a.s. vyšla ešte v roku 2014. Obsahuje päť hlavných kapitol, ktoré sú obohatené o bohatú grafickú prílohu.

Sám autor v úvode uvádza: „Mojím cieľom bolo zachovať „polopatistický“ charakter knihy, kde si lekár podľa obsahu rýchlo nájde svoju otázku a na príslušnej strane zasa odpoveď. Pre tých v časovej tiesni sú v mnohých kapitolách belasé zvýraznené odstavce s najpodstatnejšou odpoveďou na daný problém.“

Vyberáme z recenzného posudku: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC: „..kniha poskytuje čitateľovi prehľad najnovších poznatkov o akútnych koronárnych syndrómoch od ich etiopatogenézy, cez klinický obraz, rozhodovacie postupy, po všetky aspekty liečby a prevencie, Je to moderná knižka, ktorá sa nielen dobre číta, ale aj pamätá, neobťažuje zložitými detailami, ale v žiadnom prípade nepôsobí povrchne. Je zrozumiteľná po prvom čítaní a čitateľ intuitívne chápe podstatu problému, ale aj úskalia, neurčitosti a limitácie nášho poznania a konania. Príťažlivosť publikácie umocňujú početné schémy, obrázky a grafy, ktoré nie sú samoúčelné. Umožňujú rýchlu a názornú rekapituláciu faktov a pochopenie zložitých vzťahov … Prajem knihe veľa spokojných čitateľov a som presvedčená, že neostane len disciplinovane uložená v knižnici, ale budeme ju vídať na stoloch, nočných stolíkoch alebo v príručnej batožine nachystanej na cesty za poznaním.“

Publikácia vyšla vo vydavateľstve Media Group. s.r.o. v Bratislave. ISBN 978-80-969790-1-1.

Leave a reply