Cenník, ktorým sa určuje výška úhrady za stravnú jednotku pre sprievodcu