CALL CENTRUM: 055/789 2222

Pracovné podmienky: práca v nepretržitej prevádzke

Mzdové podmienky:

 • 1 008,50 EUR sestra bez špecializácie (možnosť zvýšenia kvalifikácie špecializačným štúdiom)
 • 1 201,- EUR sestra so špecializáciou
 • 1 246,50 EUR sestra s 1. a 2. stupňom vysokoškolského vzdelania v odbore ošetrovateľstvo a zároveň s minimálne 5 ročnou praxou v špecializačnom odbore

ZAMESTNANECKÉ BENEFITY:

Finančné výhody:

 • pohyblivá zložka mzdy
 • odmeny a výkonnostný bonus podľa hospodárskych výsledkov
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu nad rámec ZP (až 100%)
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v noci
 • odmeny pri životných jubileách a odchode do dôchodku
 • príspevok na stravovanie nad rámec ZP (až 74%)
 • možnosť výberu formy príspevku na stravovanie – jedáleň, stravný lístok v hodnote 4,- EUR (aj za dovolenku), finančný príspevok
 • doplnkové dôchodkové sporenie (min. 2% z hrubej mzdy)

Iné výhody:

 • 5 dní dovolenky naviac
 • práca v jednej z najmodernejších špecializovaných nemocníc
 • špičková zdravotnícka prístrojová technika a vybavenie
 • možnosť pracovať s renomovanými špecialistami v odbore
 • záruka odborného a kariérneho rastu
 • podpora pri získaní špecializácie či certifikátu
 • pracovné voľno pri sústavnom vzdelávaní nad rámec ZP
 • podpora získavania vedomostí na kongresoch a študijných pobytoch v SR aj v zahraničí
 • pravidelné interné odborné semináre a školenia

Náplň práce: ošetrovateľská starostlivosť o pacientov

Nástup: ihneď

Požadované vzdelanie:

 • VŠ 1. alebo 2. stupňa v odbore ošetrovateľstvo, alebo stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole

Ďalšie informácie:

Sestra – náborový príspevok – Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Žiadosť o prijatie do zamestnanie spolu s priloženým profesijným životopisom a Súhlasom so spracúvaním osobných údajov nám zasielajte na:

 • emailovú adresu: personalne@vusch.sk,
 • na adresu: VÚSCH, a.s., Personálny referát, Ondavská 8, 040 11 Košice, obálku označte „Žiadosť o prijatie do zamestnania“,
 • v prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle + 421 55 789 1656, 1657, 1650.

Tešíme sa na našu budúcu spoluprácu.