Chirurgia tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy

Chirurgia tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy Mária Frankovičová, Martina Zavacká, Norbert Torma ISBN 978-80-8152-757-9 Predĺženie života a pracovnej spôsobilosti chorých s chronickou renálnou insuficienciou (CHRI) v terminálnom…