• Osvedčenie vykonávať výskum a vývoj – platnosť osvedčenia vykonávať výskum a vývoj je od 19.03.2018 do 18.03.2024 na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR (PDF)
  • Certifikát ISO 9001 (PDF sk, PDF en)
  • Certifikát ISO 14001 (PDF sk, PDF en)
  • Certifikát ISO 45001 (PDF sk, PDF en)