• Adresa

  Ondavská č.8, 04011 Košice

 • Otváracie hodiny lekárne

  Po – Pia: 8.00 – 16.00

 • Protikorupčná linka

  tel: 055/789-1655

  korupcia@vusch.sk

  Od 1.6. 2015 bola zriadená pre občanov, ktorí majú podozrenie z korupčného správania zamestnancov VUSCH protikorupčná linka, kde je možné náhlásiť prípady korupčného správania telefonicky alebo mailom.

 • Sekretariáty

  Sekretariát Generálneho riaditeľa
  tel: 055/789 1610
  fax: 055/789 1613
  sekretariat@vusch.sk

  Sekretariát Ekonomického riaditeľa
  tel: 055/789 1620
  fax: 055/789 1623
  jgondolova@vusch.sk

  Sekretariát medicínskeho riaditeľstva
  tel: 055/789 1615
  sekretariatzs@vusch.sk

 • Klinika kardiológie

  Arytmologické oddelenie

  Pult sestry:

  tel.: 055/ 789 1300

  Sekretariát prednostu:

  tel.: 055/ 789 1310
  fax: 055/ 789 1313
  e-mail: arytmologia@vusch.sk

  Arytmologická poradňa – HUT:

  tel.: 055/ 789 1366

  JIS kardio – Hot-line linka:

  tel.: 055/ 789 1485

  Kardiologické oddelenie

  Pult sestry:

  tel.: 055/ 789 1400

  Sekretariát Kardiologického oddelenia:

  tel.: 055/ 789 1410
  fax: 055/ 789 1413
  e-mail: galandova@vusch.sk

 • Klinika angiológie

  Sekretariát Kliniky angiológie:

  tel.: 055/789 1710
  fax: 055/789  1703
  e-mail: angiologia@vusch.sk

  Ambulancia:

  tel.: 055/789 1766

  Ambulancia 1,2,3:

  tel.: 055/789 1767, 1768, 1769

  Pult sestry LOJ:

  tel.: 055/789 1700

  Pult sestry – JIS:

  tel.: 055/789 1780

 • Klinika srdcovej chirurgie

  Pult sestry:

  tel.: 055/ 789 1200

  Sekretariát:

  tel.: 055/ 789 1210
  fax: 055/ 789 1213
  e-mail: sekretariatksch@vusch.sk

  Ambulancia KSCH:

  tel.: 055/ 789 1260

 • Klinika cievnej chirurgie

  Pult sestry:

  tel.: 055/ 789 1500
  tel.: 055/ 789 1501

  Sekretariát:

  tel.: 055/ 789 1510
  fax: 055/ 789 1510
  e-mail: cievne@vusch.sk

  Ambulancia 1:

  tel.: 055/ 789 1561

  Ambulancia 2:

  tel.: 055/ 789 1562

  Pult sestry – JIS:

  tel.: 055/ 789 1580

 • Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny

  Pult sestry KAIM – KARO:

  tel.: 055/ 789 1100
  tel.: 055/ 789 1101

  Pult sestry – KAIM – JIS:

  tel.: 055/7891181

  Sekretariát KAIM:

  tel.: 055/ 789 1110
  fax: 055/ 789 1113
  e-mail: oaim@vusch.sk

  Anesteziologická ambulancia:

  tel.: 055/ 789 1160

 • Lekáreň

  Otváracie hodiny lekárne:

  Po – Pia: 8:00 – 16:00

  Oddelenie verejnej lekárne:

  • tel.: 055/ 789 1044, fax: 055/ 789 1043
  • výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok na lekárske predpisy a lekárske poukazy,
  • predaj liekov bez lekárskeho predpisu,
  • predaj doplnkového sortimentu, zdravotnej obuvi, zdravotníckych pomôcok,
  • predaj liečebnej kozmetiky (zn. Bioderma)
  • bezplatné meranie krvného tlaku
  • informačná a konzultačná činnosť pre pacientov – správne užívanie liekov,
  • vzájomné interakcie liekov, interakcie liekov s potravou,
  • zber nespotrebovaných a preexpirovaných liekov od obyvateľstva.

  Oddelenie klinickej farmácie:

  • tel.: 055/ 789 1042
  • nákup liekov, inf. roztokov, enterálnej a parenterálnej výživy a laboratórnych diagnostík, ich uchovávanie a výdaj na oddelenia,
  • konzultačno-informačná činnosť o liekoch,
  • zabezpečuje mimoriadny dovoz neregistrovaných liekov,
  • vykonáva kontroly uchovávania a manipulácie s liekmi na oddeleniach a klinikách ústavu,
  • vykonáva kontrolu evidencie a manipulácie s omamnými látkami a psychotropnými látkami na oddeleniach a klinikách ústavu.

  Oddelenie prípravy liekov:

  • zabezpečuje individuálnu prípravu liekov v zmysle správnej výrobnej praxe na recepty a pre potreby kliník a oddelení Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s.- masti, roztoky, krémy, gély, emulzie, tobolky, prášky, čípky,
  • zabezpečuje prípravu dezinfekčných prostriedkov,
  • zabezpečuje vstupnú kontrolu liečiv a pomocných látok na totožnosť,
  • uchováva a vydáva pripravené lieky.

  Oddelenie zdravotníckych pomôcok:

  • tel.: 055/ 789 1041
  • tel.: 055/ 789 1075
  • zabezpečuje odborné oddelenia a kliniky zdravotníckymi pomôckami,
  • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť o zdravotníckych pomôckach,
  • podieľa sa na racionálnom a ekonomickom predpisovaní ZP a ich vhodnom používaní.
 • Kontakt pre média

  Mgr. Igor Michalčík, PhD.
  +421 55/789 1016
  +421 903 554 411
  media@vusch.sk