Výsledky výberových konaní na obsadenie nižšie uvedených pracovných pozícií spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., ktoré sa konali dňa 23.06.2023 :

  1. Primár Oddelenia laboratórnej medicíny
RNDr. Štefan Hauks úspešný uchádzač

 

  1. Primár Oddelenia miniinvazívnej kardiochirurgie Kliniky srdcovej chirurgie
MUDr. Štefan Lukačín, PhD. úspešný uchádzač

 

  1. Primár Oddelenia intervenčnej kardiológie I. kardiologickej kliniky
MUDr. Róbert Novotný úspešný uchádzač
MUDr. Peter Kirsch, PhD. neúspešný uchádzač

 

  1. Primár Centra preventívnej a športovej kardiológie
Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., MPH, FESC úspešný uchádzač