CALL CENTRUM: 055/789 2222

Veľké fyzické a psychické výkony môžu byť spojené s akútnym poškodením zdravia, ktoré niekedy osobu ohrozí aj na živote. Najčastejšou príčinou vážnych komplikácií býva práve kardiovaskulárne ochorenie. Je nevyhnutné, aby do náročnej fyzickej a psychickej aktivity boli zapojení iba ľudia so zdravým a silným srdcom. Povinné základné telovýchovné prehliadky u športovcov nedokážu odhaliť mnohé skryté kardiovaskulárne ochorenia, a preto naša špecializovaná prevencia ide do skutočnej hĺbky. Veríme, že aj špičkové športové výkony je možné vykonávať „so srdcom v bezpečí“. Zázemie nášho ústavu umožňuje zabezpečiť komplexnú diagnostiku aj liečbu kardiovaskulárnych ochorení.

V prípade zistenia patologických nálezov pre Vás potrebné medikamentózne liečebné či intervenčné a kardiochirurgické zákroky zrealizujeme na náklady Vašej zdravotnej poisťovne.

Vrcholové športové výkony si častokrát vynucujú náročný tréningový proces, ktorý ide až na hranicu zdravotnej vhodnosti.

Vďaka preventívnym vyšetreniam kardiovaskulárneho systému dokážeme s vysokou pravdepodobnosťou identifikovať, či patríte k malej skupine ľudí, ktorí vo väzbe na veľkú fyzickú námahu môžu byť ohrození akútnym poškodením zdravia.

Na sériu preventívnych vyšetrení vás objednáme v konkrétne stanovených časových termínoch, bez zbytočného čakania. Je možné si vybrať z viacerých alternatív – Kardio balík, Základná telovýchovná prehliadka, Rozšírená telovýchovná prehliadka, Komplexné preventívne kardiologické vyšetrenie, Rozšírené komplexné kardiologické vyšetrenie.

Od roku 2024 sme pre našich pacientov spustili program sekundárnej prevencie, ktorý sme nazvali Akadémia vzdelávania pacientov VÚSCH, a.s.

Kardio balík

image

Laboratórne vyšetrenie krvi

Základná telovýchovná prehliadka

image

Vykonáva telovýchovný lekár

Rozšírená telovýchovná prehliadka

image

Vykonáva telovýchovný lekár

Komplexné preventívne kardiologické vyšetrenie

image

Súbor preventívnych vyšetrení

Akadémia vzdelávania pacientov VÚSCH

image

Program sekundárnej prevencie

Spoľahnite sa na tím špičkových odborníkov

Prednosta

  • prof. MUDr. Daniel Pella, PhD

Primár

  • doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., MHA, FESC

Hlavná lekárka

  • MUDr. Marta Jakubová, PhD.

Lekári

  • MUDr. Peter Horváth
  • MUDr. Róbert Funtaľ

Vedúca sestra

  • Mgr. Darina Sidorová, MPH

Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok 07:00-15:00
Telefónny kontakt: 055/ 789 1490
Email: cpsk@vusch.sk

Objednajte sa