Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb realizujeme komplexné preventívne kardiologické vyšetrenia najmodernejšou medicínskou technikou pod odborným dohľadom špičkových atestovaných kardiológov na úrovni najvyšších medzinárodných štandardov.

V prípade zistenia patologických nálezov pre Vás potrebné medikamentózne liečebné či intervenčné a kardiochirurgické zákroky zrealizujeme na náklady Vašej zdravotnej poisťovne.

Vrcholové športové výkony si častokrát vynucujú náročný tréningový proces, ktorý ide až na hranicu zdravotnej vhodnosti.

Je nevyhnutné, aby do náročnej tréningovej aktivity boli zapojení iba športovci s dobrými zdravotnými predpokladmi. Veríme, že aj špičkové športové výkony je možné vykonávať „so srdcom v bezpečí“. U športovcov, alebo aj iných ľudí vykonávajúcich extrémne náročnú fyzickú aktivitu, sú kardiovaskulárne príhody síce vzácnou, ale najčastejšou príčinou závažného poškodenia zdravia.

Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb vďaka preventívnym vyšetreniam kardiovaskulárneho systému dokážeme s vysokou pravdepodobnosťou identifikovať, či patríte k malej skupine ľudí, ktorí vo väzbe na veľkú fyzickú námahu môžu byť ohrození akútnym poškodením zdravia. Sériu preventívnych vyšetrení Vám objednáme na konkrétne časové termíny, bez zbytočného čakania. Je možné si vybrať z viacerých alternatív – Kardio balík, Základný balík alebo Rozšírený balík. Zoznam vyšetrení v jednotlivých balíkoch je uvedený nižšie.

Primár

 • doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., MHA, FESC

Hlavná lekárka

 • MUDr. Marta Jakubová, PhD.

Lekári

 • prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
 • MUDr. Miloš Šimurda, PhD.
 • MUDr. Peter Horváth
 • MUDr. Róbert Funtaľ

Vedúca sestra

 • Mgr. Darina Sidorová, MPH

Ordinačné hodiny:

 • Pondelok – piatok 07:00-15:00

Telefónny kontakt: 055/ 789 1490

mail: cpsk@vusch.sk

 

 

Kardio balík – laboratórne vyšetrenie krvi – cena 80 €

  1. Glukóza
  2. Funkcia obličiek – kreatinín
  3. Funkcia pečene – celk. bilirubín, AST, ALT
  4. Metabolizmus tukov – lipidový profil – cholesterol, LDL a HDL cholesterol, TAG
  5. Aterogenita – výpočet aterogénneho indexu a pomeru Apo-B/Apo-A
  6. Ďalšie rizikové faktory aterosklerózy – kyselina močová, CRP,
  7. Minerály – Na, K
  8. Kardiomarkery – TN I hs (vysokosenzitívny troponín I), NT-pBNP, CK
  9. Krvný obraz s diferenciálom leukocytov
  10. Koagulačné vyšetrenie – D-dimér, INR, APTT, fibrinogén

Výsledky laboratórneho vyšetrenia sú dostupné v deň odberu krvnej vzorky. Laboratórne nálezy konzultujte s vaším všeobecným lekárom.

 

 

Základný balík preventívnych kardiologických vyšetrení – cena 450 €

  1. Vyšetrenie – kardiologické vyšetrenie vrátane predchorobia, fyzikálneho nálezu, natáčania EKG a merania TK. Vypracovanie plánu preventívneho vyšetrenia.
  1. EKG stratifikácia rizika náhlej smrti – špeciálne EKG vyšetrenie s hodnotením 18 EKG parametrov na princípe umelej inteligencie, základná EKG stratifikácia rizika náhlej smrti.
  1. TTE – transtorakálne echokardiografické 2D a 3D vyšetrenie.
  1. EKG Holter – 24-hod. EKG holter. vyšetrenie
  1. Spirometria – posúdenie vitálnej kapacity pľúc a ďalších respiračných parametrov respiračných parametrov.
  1. Ergometria – zhodnotenie koronárnej perfúzie pri záťaži na bicyklovom ergometri, alebo bežiacom páse.
  1. Laboratórne vyšetrenie – odber krvi a vyšetrenie vnútorného prostredia na funkcie krvotvorby, obličiek, pečene, minerálového profilu a komplexného lipidového profilu.
  1. Výpočet – Kalkulácia osobného kardiovaskulárneho rizika na najbližších 10 rokov.
  1. Záverečný pohovor – Záverečný rozhovor s kardiológom, celkové zhodnotenie prevencie, návrh preventívnych opatrení, event. liečebných medikamentóznych, či intervenčných zákrokov.

 

 

Rozšírený balík preventívnych kardiologických vyšetrení – cena 650 €

  1. Vyšetrenie – kardiologické vyšetrenie vrátane predchodobia, fyzikálneho nálezu, natáčania EKG a merania TK. Vypracovanie plánu preventívneho vyšetrenia.
  1. EKG stratifikácia rizika náhlej smrti – špeciálne EKG vyšetrenie s hodnotením 18 EKG parametrov na princípe umelej inteligencie, základná EKG stratifikácia rizika náhlej smrti.
  1. TTE – transtorakálne echokardiografické 2D a 3D vyšetrenie, vrátane speckle tracking, ezofageálne echokg vyšetrenie (TEE) v prípade pochybností a indikácie kardiológom.
  1. EKG a tlakový Holter – 48-hod. EKG holter. vyšetrenie (podľa indikácie kardiológa 7 dňový EKG-holter), 24 – 48 hod. tlakové holter. vyšetrenie.
  1. Spirometria – posúdenie vitálnej kapacity pľúc a ďalších respiračných parametrov.
  1. Spiroergometria– zhodnotenie koronárnej perfúzie, respiračných funkcií a komplexné zhodnotenie trénovanosti pri záťaži na bicyklovom ergometri, alebo bežiacom páse.
  1. Laboratórne vyšetrenie – odber krvi a vyšetrenie vnútorného prostredia na funkcie krvotvorby, obličiek, pečene, minerálového profilu a komplexného lipidového profilu, vrátane tzv. malých denzných LDL.
  1. CT koronarografia, event. kardio-MR – V prípade dôvodnej indikácie kardiológa.
  1. Výpočet – kalkulácia osobného kardiovaskulárneho rizika pre najbližších 10 rokov.
  1. Záverečné hodnotenie – celkové zhodnotenie prevencie kardiológom, návrh preventívnych opatrení, eventuálne liečebných medikamentóznych, či intervenčných zákrokov.