CALL CENTRUM: 055/789 2222

balicek

Komplexné preventívne kardiologické vyšetrenie je hĺbkovým posúdením zdravia kardovaskulárneho systému pozostávajúce zo série vyšetrení:

Úvodné yšetrenie – základné kardiologické vyšetrenie vrátane anamnézy, fyzikálneho nálezu, EKG záznamu, merania krvného tlaku a vypracovanie plánu preventívneho vyšetrenia.

EKG stratifikácia rizika náhlej smrti – špeciálne EKG vyšetrenie s hodnotením 18 EKG parametrov na princípe umelej inteligenciem základná EKG stratifikácia rizika náhlej smrti.

TTE – transtorakálne echokardiografické 2D a 3D vyšetrenie

EKG Holter
– 24-hod. EKG holterovské vyšetrenie

Spirometria – posúdenie vitálnej kapacity pľúc a ďalších respiračných parametrov

Ergometria – zhodnotenie koronárnej perfúzie pri záťaži na bicyklovom ergometri

Laboratórne vyšetrenie (krvi a moču) – odber krvi a vyšetrenie vnútorného prostredia na funkcie krvotvorby, obličiek, pečene, minerálového profilu a komplexného lipidového profilu.

Výpočet – kalkulácia osobného kardiovaskulárneho rizika na najbližších 10 rokov

Záverečný pohovor – celkové zhodnotenie prevencie kardiológom, návrh preventívnych opatrení, eventuálne liečebných medikamentóznych či intervenčných zákrokov.

Kompeltizácia všetkých vyšetrení zaberá dva dni.

V prípade zistenia patologických nálezov pre vás potrebné medikamentózne liečebné či intervenčné a kardiochirurgické zákroky zrealizujeme na náklady vašej zdravotnej poisťovne.