• 21.11.2022

  Poďakovanie

  „Chcem sa Vám touto cestou veľmi pekne a úprimne poďakovať za skutočne obetavú a nesmierne náročnú prácu lekárov tohto zdravotníckeho zariadenia. Začiatkom novembra som podstúpil pre mňa veľmi náročný a ťažký zákrok (operáciu krčnej cievy). Keďže mám niekoľko ďalších pridružených diagnóz, skoro som neveril, že to prežijem. Moja vďaka patrí predovšetkým pani prednostke doc. MUDr. Martine Zavackej, PhD.,

  • 13.07.2022

  Poďakovanie

  Vážený pán riaditeľ, poslednom období sme svedkami častej kritiky nášho zdravotníctva, avšak môj list bude z opačného hľadiska. Som už viac rokov pacientom vášho ústavu. Bol som operovaný na cievy dolných končatín a pravidelne k Vám chodím na kontroly na ambulanciu cievnej chirurgie. A práve tejto ambulancie sa týka môj list. Mám už 76 rokov, ale s takým slušným,

  • 24.05.2022

  Poďakovanie

  • 21.04.2022

  Poďakovanie

  Veľactené panie lekárky, slovutní páni lekári, milí zdravotníci! Žijeme dobu, ktorá nám čoraz nástojčivejšie odhaľuje nevyčísliteľnú hodnotu zdravia, ba života. Všemohúci vládca našich dní zveril práve Vám dar liečiť, uzdravovať i pomáhať človeku v nesení jeho pozemského kríža. Sám som sa počas náročnej operácie a hospitalizácie presvedčil, akým požehnaním ste pre každého blížneho, ku ktorému sa s hlbokou empatiou

  • 11.04.2022

  Poďakovanie

  Dovoľujeme si touto cestou vyjadrit’ úprimné poďakovanie zamestnancom kardiochirurgického oddelenia – všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom za obetavú prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú poskytli nášmu nebohému otcovi Vladimírovi B . počas jeho hospitalizácie v Ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach v čase od 14. 02. do 04. 04. 2022.   Naše osobitné poďakovanie

  • 21.03.2022

  Poďakovanie

  Vážený pán prednosta MUDr. Dušan Rybár, PhD., milí lekári, milé zdravotné sestry a personál oddelenia Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH v Košiciach. Koncom januára tohto roku som zažil spolu s mojou rodinou nepríjemný „zážitok“ v podobe obojstranného zápalu pľúc z dôvodu ochorenia COVID-19 a následnou hospitalizáciou. Nakoľko uprednostňujem zdravý životný štýl v podobe pravidelného športovania,

  • 21.03.2022

  Poďakovanie

  Ďakujem vám veľmi pekne za starostlivosť o môjho manžela Lukáša M. Úžasný prístup lekárov aj zdravotných sestier. Robíte svoju prácu s láskou a ochotou a to najdôležitejšie čo pacient potrebuje. Ďakujeme a prajeme veľa síl a energie. Anetka M.

  • 21.03.2022

  Poďakovanie

  V mene našej mamky, Kataríny Cs., z celého srdca ďakujeme všetkým lekárom, sestrám a ostatným zamestnancom, ktorí sa o ňu starali. Ešte nikdy sme sa nestretli s takým skvelým prístupom k pacientovi. Na Vašej klinike sa profesionalita snúbi s ľudskosťou, čo je v našich končinách stále vzácnosť. Prajeme mnoho úspechov a ešte raz VĎAKA. Renáta