• 24.05.2022

  Poďakovanie

  • 21.04.2022

  POĎAKOVANIE

  Veľactené panie lekárky, slovutní páni lekári, milí zdravotníci! Žijeme dobu, ktorá nám čoraz nástojčivejšie odhaľuje nevyčísliteľnú hodnotu zdravia, ba života. Všemohúci vládca našich dní zveril práve Vám dar liečiť, uzdravovať i pomáhať človeku v nesení jeho pozemského kríža. Sám som sa počas náročnej operácie a hospitalizácie presvedčil, akým požehnaním ste pre každého blížneho, ku ktorému sa s hlbokou empatiou

  • 11.04.2022

  Poďakovanie

  Dovoľujeme si touto cestou vyjadrit’ úprimné poďakovanie zamestnancom kardiochirurgického oddelenia – všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom za obetavú prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú poskytli nášmu nebohému otcovi Vladimírovi B . počas jeho hospitalizácie v Ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach v čase od 14. 02. do 04. 04. 2022.   Naše osobitné poďakovanie

  • 21.03.2022

  Poďakovanie

  Vážený pán prednosta MUDr. Dušan Rybár, PhD., milí lekári, milé zdravotné sestry a personál oddelenia Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH v Košiciach. Koncom januára tohto roku som zažil spolu s mojou rodinou nepríjemný „zážitok“ v podobe obojstranného zápalu pľúc z dôvodu ochorenia COVID-19 a následnou hospitalizáciou. Nakoľko uprednostňujem zdravý životný štýl v podobe pravidelného športovania,

  • 21.03.2022

  Poďakovanie

  Ďakujem vám veľmi pekne za starostlivosť o môjho manžela Lukáša M. Úžasný prístup lekárov aj zdravotných sestier. Robíte svoju prácu s láskou a ochotou a to najdôležitejšie čo pacient potrebuje. Ďakujeme a prajeme veľa síl a energie. Anetka M.

  • 21.03.2022

  Poďakovanie

  V mene našej mamky, Kataríny Cs., z celého srdca ďakujeme všetkým lekárom, sestrám a ostatným zamestnancom, ktorí sa o ňu starali. Ešte nikdy sme sa nestretli s takým skvelým prístupom k pacientovi. Na Vašej klinike sa profesionalita snúbi s ľudskosťou, čo je v našich končinách stále vzácnosť. Prajeme mnoho úspechov a ešte raz VĎAKA. Renáta

  • 14.02.2022

  Poďakovanie

  Vážený pán riaditeľ, Začiatkom tohto mesiaca som bola hospitalizovaná na Klinike cievnej chirurgie VÚSCH. Chcela by som touto cestou vyjadriť svoje poďakovanie celému personálu tejto kliniky a to predovšetkým pani doktorke Pobehovej, rovnako však aj všetkým lekárom a sestrám, asistentkám, sanitárom, psychologičke, až po upratovačky a údržbára, ktorí tvoria skvelý a zladený tím nemocnice. Nielen

  • 27.01.2022

  Poďakovanie

  Vážené riaditeľstvo VÚSCH, dovoľte sa mi aspoň takouto formou poďakovať za zdravotnú starostlivosť o môjho otca p. M. H., , preloženého z 1. internej kliniky UNLP na 1. kardiologickú kliniku k SKG dňa 18.1.2022 a následne na kliniku cievnej chirurgie k urgentnému operačnému výkonu. Zvlášť ďakujem p. MUDr. Kirschovi, PhD., p. MUDr. Kubíkovej, PhD., a