• 09.09.2021

  VĎAKYVZDANIE

  Človek môže o niečom tvrdiť, že to skutočne pozná, jedine na základe svojich vlastných prežití. Lebo nič, čo prijíma sprostredkovanie, či už ústnym podaním od niekoho iného, cez masovokomunikačné prostriedky alebo ináč, nemá takú silu, aby vyvolalo dostatočný dojem a zapísalo sa tak ako určité trvalé vlastníctvo do vnútra dotyčného človeka. A myslím, že ešte výraznejšie to platí

  • 02.09.2021

  Na slová vďaky nikdy nie je neskoro

  Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aj keď s oneskorením, sa v mene celej rodiny poďakovať. Dňa 09. 12. 2020 po dvoch týždňoch zbytočného utrpenia v spádovej nemocnici, bola naša mama prevezená do VÚSCH. To, že to vôbec prežila (a následne aj ďalšie komplikácie), bolo dané len z vyššej moci a vďaka úžasným tímom lekárov, sestier, sanitárov i ďalšieho personálu, ktorých na

  • 02.08.2021

  Poďakovanie

  Touto cestou sa chcem zo srdca – už zdravého poďakovať MUDr. Komanovej a celému tímu vo VÚSCH v KE za všetku odvedenú prácu- za starostlivosť a pohodu, ktorá vládla na odd. arytmológie, za každé milé slovo, či úsmev od samotných lekárov, sestričiek, asistentiek, sanitárok , či upratovačiek, ktorí svojim prístupom k pacientom dodali odvahu a

  • 27.07.2021

  Poďakovanie

  Vážený pán generálny riaditeľ, vážená pani primárka, vážení doktori, zdravotné sestry a celý personál II. Kardiologickej kliniky Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Dovoľujem si Vám touto cestou vyjadrit’ úprimné poďakovanie za obetavú a profesionálnu prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú ste mi poskytli počas mojej hospitalizácie na Vašej klinike. Moje osobitné poďakovanie patrí predovšetkým primárke MUDr.

  • 19.07.2021

  POĎAKOVANIE

  Vážené vedenie zdravotníckeho zariadenia VÚSCH, a.s. a I.kardiológickej kliniky-Koronárnej jednotky, s veľkou radosťou sa Vám týmto aspoň takto chcem poďakovať za faktickú záchranu môjho života a následnú vysoko kvalifikovanú odbornú starostlivosť na JIS, izba č.2. V utorok 13.7.21 hneď ako som sa sám vlastným autom dopravil na parkovisko VÚSCH som v bolestiach a s veľkými dýchacími

  • 21.05.2021

  Poďakovanie pre náš personál od spokojného pacienta a príbuzných

  Ďakujeme Touto cestou by som sa chcela spolu s manželom z celého srdca poďakovať celému tímu lekárov, zdravotných sestier, ošetrovateľov a všetkým, ktorí sa v tomto veľmi ťažkom období nie len pre pacientov, ich rodiny, ale aj pre nich samých, starali o môjho manžela Jána K, ktorý bol hospitalizovaný na oddeleniach KAIM a Klinike kardiológie I. Manželov život visel na vlásku