CALL CENTRUM: 055/789 2222

  • 21.03.2022

  Poďakovanie

  V mene našej mamky, Kataríny Cs., z celého srdca ďakujeme všetkým lekárom, sestrám a ostatným zamestnancom, ktorí sa o ňu starali. Ešte nikdy sme sa nestretli s takým skvelým prístupom k pacientovi. Na Vašej klinike sa profesionalita snúbi s ľudskosťou, čo je v našich končinách…

  • 14.02.2022

  Poďakovanie

  Vážený pán riaditeľ, Začiatkom tohto mesiaca som bola hospitalizovaná na Klinike cievnej chirurgie VÚSCH. Chcela by som touto cestou vyjadriť svoje poďakovanie celému personálu tejto kliniky a to predovšetkým pani doktorke Pobehovej, rovnako však aj všetkým lekárom a sestrám, asistentkám,…

  • 27.01.2022

  Poďakovanie

  Vážené riaditeľstvo VÚSCH, dovoľte sa mi aspoň takouto formou poďakovať za zdravotnú starostlivosť o môjho otca p. M. H., , preloženého z 1. internej kliniky UNLP na 1. kardiologickú kliniku k SKG dňa 18.1.2022 a následne na kliniku cievnej chirurgie k urgentnému operačnému výkonu….

  • 09.12.2021

  Poďakovanie

  Vážený lekársky, zdravotnícky a rehabilitačný tím Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., chcela by som sa úprimne poďakovať za starostlivosť a opateru pri záchrane môjho života. Oceňujem láskavý a ľudský prístup, profesionálne a odborné vedomosti…

  • 16.11.2021

  POĎAKOVANIE

  Dovoľte mi, prosím, aby som sa touto cestou poďakoval za úžasnú starostlivosť, ktorú ste poskytli môjmu otcovi Ing. Mariánovi D. Vďaka patrí celému personálu Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a II. Kardiologickej kliniky, zásluhou ktorých sa otec aj napriek pokročilému…

  • 26.10.2021

  POĎAKOVANIE

  Chcel by som sa poďakovať a vysloviť veľké uznanie celému personálu, s ktorým som prišiel do styku vo VÚSCH, kde som bol hospitalizovaný 20. 10. až 22. 10. Mimoriadne chcem vysloviť veľkú vďaku pani doktorke Sudzinovej, ktorá s kolektívom vykonávala zákrok: abláciu. Dosť…

  • 14.10.2021

  SLOVÁ POĎAKOVANIA NÁS VŽDY POTEŠIA

  Z veľkého srdca chcem poďakovať  za starostlivosť, ktorá je na odd. arytmológie, za milé slová sestričiek, sanitárok a celému kolektívu za pomoc, ústretovosť, prístup k pacientovi. Izba č. 10 dňa 7. 10. 2021. Príjem MUDr. MÜLLER, PhD. Výmena kardiostimulátora, VEĽKÉ ĎAKUJEM….

  • 09.09.2021

  VĎAKYVZDANIE

  Človek môže o niečom tvrdiť, že to skutočne pozná, jedine na základe svojich vlastných prežití. Lebo nič, čo prijíma sprostredkovanie, či už ústnym podaním od niekoho iného, cez masovokomunikačné prostriedky alebo ináč, nemá takú silu, aby vyvolalo dostatočný dojem a zapísalo…