• 16.11.2021

  POĎAKOVANIE

  Dovoľte mi, prosím, aby som sa touto cestou poďakoval za úžasnú starostlivosť, ktorú ste poskytli môjmu otcovi Ing. Mariánovi D. Vďaka patrí celému personálu Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a II. Kardiologickej kliniky, zásluhou ktorých sa otec aj napriek pokročilému veku a zložitosti zákroku veľmi rýchlo zotavuje a všetci veríme, že sa mu čoskoro podarí znova sa

  • 26.10.2021

  POĎAKOVANIE

  Chcel by som sa poďakovať a vysloviť veľké uznanie celému personálu, s ktorým som prišiel do styku vo VÚSCH, kde som bol hospitalizovaný 20. 10. až 22. 10. Mimoriadne chcem vysloviť veľkú vďaku pani doktorke Sudzinovej, ktorá s kolektívom vykonávala zákrok: abláciu. Dosť som sa obával pred zákrokom ako to bude prebiehať a ako to dopadne. Vďaka citlivému a vysoko profesionálnemu

  • 14.10.2021

  SLOVÁ POĎAKOVANIA NÁS VŽDY POTEŠIA

  Z veľkého srdca chcem poďakovať  za starostlivosť, ktorá je na odd. arytmológie, za milé slová sestričiek, sanitárok a celému kolektívu za pomoc, ústretovosť, prístup k pacientovi. Izba č. 10 dňa 7. 10. 2021. Príjem MUDr. MÜLLER, PhD. Výmena kardiostimulátora, VEĽKÉ ĎAKUJEM. Ešte väčšie ĎAKUJEM doc. MUDr. Stančákovi za v poradí druhú výmenu stimulátora. Ďakujem MUDr. Sudzinovej za kontroly, starostlivosť,

  • 09.09.2021

  VĎAKYVZDANIE

  Človek môže o niečom tvrdiť, že to skutočne pozná, jedine na základe svojich vlastných prežití. Lebo nič, čo prijíma sprostredkovanie, či už ústnym podaním od niekoho iného, cez masovokomunikačné prostriedky alebo ináč, nemá takú silu, aby vyvolalo dostatočný dojem a zapísalo sa tak ako určité trvalé vlastníctvo do vnútra dotyčného človeka. A myslím, že ešte výraznejšie to platí

  • 02.09.2021

  Na slová vďaky nikdy nie je neskoro

  Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aj keď s oneskorením, sa v mene celej rodiny poďakovať. Dňa 09. 12. 2020 po dvoch týždňoch zbytočného utrpenia v spádovej nemocnici, bola naša mama prevezená do VÚSCH. To, že to vôbec prežila (a následne aj ďalšie komplikácie), bolo dané len z vyššej moci a vďaka úžasným tímom lekárov, sestier, sanitárov i ďalšieho personálu, ktorých na

  • 02.08.2021

  Poďakovanie

  Touto cestou sa chcem zo srdca – už zdravého poďakovať MUDr. Komanovej a celému tímu vo VÚSCH v KE za všetku odvedenú prácu- za starostlivosť a pohodu, ktorá vládla na odd. arytmológie, za každé milé slovo, či úsmev od samotných lekárov, sestričiek, asistentiek, sanitárok , či upratovačiek, ktorí svojim prístupom k pacientom dodali odvahu a

  • 27.07.2021

  Poďakovanie

  Vážený pán generálny riaditeľ, vážená pani primárka, vážení doktori, zdravotné sestry a celý personál II. Kardiologickej kliniky Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Dovoľujem si Vám touto cestou vyjadrit’ úprimné poďakovanie za obetavú a profesionálnu prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú ste mi poskytli počas mojej hospitalizácie na Vašej klinike. Moje osobitné poďakovanie patrí predovšetkým primárke MUDr.

  • 19.07.2021

  POĎAKOVANIE

  Vážené vedenie zdravotníckeho zariadenia VÚSCH, a.s. a I.kardiológickej kliniky-Koronárnej jednotky, s veľkou radosťou sa Vám týmto aspoň takto chcem poďakovať za faktickú záchranu môjho života a následnú vysoko kvalifikovanú odbornú starostlivosť na JIS, izba č.2. V utorok 13.7.21 hneď ako som sa sám vlastným autom dopravil na parkovisko VÚSCH som v bolestiach a s veľkými dýchacími