• 14.02.2022

  Poďakovanie

  Vážený pán riaditeľ, Začiatkom tohto mesiaca som bola hospitalizovaná na Klinike cievnej chirurgie VÚSCH. Chcela by som touto cestou vyjadriť svoje poďakovanie celému personálu tejto kliniky a to predovšetkým pani doktorke Pobehovej, rovnako však aj všetkým lekárom a sestrám, asistentkám, sanitárom, psychologičke, až po upratovačky a údržbára, ktorí tvoria skvelý a zladený tím nemocnice. Nielen

  • 27.01.2022

  Poďakovanie

  Vážené riaditeľstvo VÚSCH, dovoľte sa mi aspoň takouto formou poďakovať za zdravotnú starostlivosť o môjho otca p. M. H., , preloženého z 1. internej kliniky UNLP na 1. kardiologickú kliniku k SKG dňa 18.1.2022 a následne na kliniku cievnej chirurgie k urgentnému operačnému výkonu. Zvlášť ďakujem p. MUDr. Kirschovi, PhD., p. MUDr. Kubíkovej, PhD., a

  • 09.12.2021

  Poďakovanie

  Vážený lekársky, zdravotnícky a rehabilitačný tím Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., chcela by som sa úprimne poďakovať za starostlivosť a opateru pri záchrane môjho života. Oceňujem láskavý a ľudský prístup, profesionálne a odborné vedomosti a zručnosti, vysoké pracovné tempo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti všetkým vašim pacientom. Viem, že Vaša práca je veľmi ťažká a obetavá a každý deň je pre Vás

  • 16.11.2021

  POĎAKOVANIE

  Dovoľte mi, prosím, aby som sa touto cestou poďakoval za úžasnú starostlivosť, ktorú ste poskytli môjmu otcovi Ing. Mariánovi D. Vďaka patrí celému personálu Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a II. Kardiologickej kliniky, zásluhou ktorých sa otec aj napriek pokročilému veku a zložitosti zákroku veľmi rýchlo zotavuje a všetci veríme, že sa mu čoskoro podarí znova sa

  • 26.10.2021

  POĎAKOVANIE

  Chcel by som sa poďakovať a vysloviť veľké uznanie celému personálu, s ktorým som prišiel do styku vo VÚSCH, kde som bol hospitalizovaný 20. 10. až 22. 10. Mimoriadne chcem vysloviť veľkú vďaku pani doktorke Sudzinovej, ktorá s kolektívom vykonávala zákrok: abláciu. Dosť som sa obával pred zákrokom ako to bude prebiehať a ako to dopadne. Vďaka citlivému a vysoko profesionálnemu

  • 14.10.2021

  SLOVÁ POĎAKOVANIA NÁS VŽDY POTEŠIA

  Z veľkého srdca chcem poďakovať  za starostlivosť, ktorá je na odd. arytmológie, za milé slová sestričiek, sanitárok a celému kolektívu za pomoc, ústretovosť, prístup k pacientovi. Izba č. 10 dňa 7. 10. 2021. Príjem MUDr. MÜLLER, PhD. Výmena kardiostimulátora, VEĽKÉ ĎAKUJEM. Ešte väčšie ĎAKUJEM doc. MUDr. Stančákovi za v poradí druhú výmenu stimulátora. Ďakujem MUDr. Sudzinovej za kontroly, starostlivosť,

  • 09.09.2021

  VĎAKYVZDANIE

  Človek môže o niečom tvrdiť, že to skutočne pozná, jedine na základe svojich vlastných prežití. Lebo nič, čo prijíma sprostredkovanie, či už ústnym podaním od niekoho iného, cez masovokomunikačné prostriedky alebo ináč, nemá takú silu, aby vyvolalo dostatočný dojem a zapísalo sa tak ako určité trvalé vlastníctvo do vnútra dotyčného človeka. A myslím, že ešte výraznejšie to platí

  • 02.09.2021

  Na slová vďaky nikdy nie je neskoro

  Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aj keď s oneskorením, sa v mene celej rodiny poďakovať. Dňa 09. 12. 2020 po dvoch týždňoch zbytočného utrpenia v spádovej nemocnici, bola naša mama prevezená do VÚSCH. To, že to vôbec prežila (a následne aj ďalšie komplikácie), bolo dané len z vyššej moci a vďaka úžasným tímom lekárov, sestier, sanitárov i ďalšieho personálu, ktorých na