CALL CENTRUM: 055/789 2222

Etická komisia VÚSCH, a.s. je v súlade s ustanovením § 5 písm. d) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov odborným poradným orgánom generálneho riaditeľa VÚSCH, a.s. pre posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti a etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu.

Štatút Etickej komisie VÚSCH,a.s.

Kontakt

Tel./fax: 055 / 789 1610 a 055 / 789 1613
E-mail: etickakomisia@vusch.sk