CALL CENTRUM: 055/789 2222

Autobus

V blízkosti budovy VÚSCH, a.s., sa nachádza táto najbližšia zastávka autobusov:

Považská, Nová nemocnica (2 minúty chôdze k hlavnému vchodu budovy VÚSCH) na ktorú Vás privezie autobus:

 • č. 36 (smer sídlisko KVP – Moskovská),
 • č. 12 (smer Podhradová – Šebastovce),
 • č. 17 (aj zo železničnej stanice-zastávka Staničné námestie, smer Luník VIII)

Presný čas odchodov: Zastávka Považská, Nová nemocnica | Dopravný podnik mesta Košice (dpmk.sk)

Električka

V blízkosti budovy VÚSCH, a.s., sa nachádza táto najbližšia zastávka električky:

Nová nemocnica (7 minút chôdze k hlavnému vchodu budovy VÚSCH):

 • č. 6 (smer Havlíčková),
 • č. 9 (smer Važecká).

Presný čas odchodov: Zastávka Nová nemocnica | Dopravný podnik mesta Košice (dpmk.sk)

Auto

Ondavská 8, Košice 040 01

GPS súradnice: 48°43′14.66″ N, 21°14′26.48″ E

VÚSCH, a.s., prevádzkuje nasledujúce typy parkovísk:

 • neverejné parkovacie plochy určené výlučne pre interné potreby VÚSCH, a.s., ktoré sú ohraničené pri vstupe samostatnou rampou s vyhradeným prístupom iba pre oprávnené osoby,
 • parkovacie plochy s osobitným určením, t.j. iba pre sanitky RZP, RLP a vozidlá DZS,
 • verejné parkovacie plochy, ktoré sú určené pacientom a ďalšej verejnosti (ďalej len „verejnosť“).
vusch parkovanie

Podmienky poskytovania služby bezplatného parkovania vo VÚSCH, a.s.

 • Pacienti VÚSCH, a.s., a sprievod pacienta – 4 hodiny bezplatne s potvrdeným parkovacím lístkom od ošetrujúceho lekára.
 • Návštevy – 2 hodiny bezplatne počas návštevných hodín.
 • Ostatný užívatelia parkoviska – podľa platného cenníka poplatkov za parkovanie
 • Vjazd do areálu VÚSCH, a. s., za účelom dovozu/odvozu osôb, tovaru, resp. poskytnutia služieb v rozsahu najviac 20 minút sa nepovažuje za službu parkovania na verejných parkovacích plochách a je bezplatný.

Po uplynutí uvedenej doby je následne služba parkovania spoplatnená cenami podľa Cenníka vyšetrení a platených služieb VÚSCH, a. s..

Odblokovanie parkovacieho lístka sa realizuje na:

 • recepcii pri hlavnom vstupe do VÚSCH, a.s. – v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod.
 • velíne (bočný vstup pre sanitky RZP) – v pracovných dňoch v čase od 17:00 hod. do 7:00 hod., ako aj počas sobôt a nedelí a štátnych sviatkov zabezpečuje činnosti spojené s potvrdzovaním nárokov na službu bezplatného parkovania. Všetky úhrady za služby parkovania je v tomto čase možné realizovať iba cez platobný automat