CALL CENTRUM: 055/789 2222

  Vedenie Odboru ošetrovateľskej starostlivosti

  Mgr. Tatiana Valková – námestníčka Odboru ošetrovateľskej starostlivosti pre nechirurgické odbory
  tvalkova@vusch.sk
  055/789 1670

  Mgr. Viera Babíková Kalafusová – námestníčka Odboru ošetrovateľskej starostlivosti pre chirurgické odbory
  vkalafusova@vusch.sk
  055/789 1671

  Dozorná rada

  • predseda – JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.
  • člen – MUDr. Ľubica Bajerovská, MPH
  • člen – MUDr. Bibiána Kafková
  • člen – MUDr. Erika Komanová, PhD.
  • člen – Mgr. Zuzana Lališová
  • člen – JUDr. Marián Rušin, PhD.

  Kontakt

  Sekretariát Generálneho riaditeľa
  tel: 055/789 1610
  fax: 055/789 1613
  sekretariat@vusch.sk