Predstavenstvo

 • MUDr. Štefan Lukačín, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
  Narodený v roku 1969. Má viac ako 26 ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii. V roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v Košiciach. Významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii – napríklad záchovné operácie srdcových chlopní, operácie srdca bez mimotelového obehu – off pump“ alebo beating heart surgery“.
 • doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC, podpredseda predstavenstva
  narodený v roku 1962. Viac ako 30 ročná prax klinického kardiológa a zdravotníckeho manažéra. Mnoho rokov pracoval ako primár Kardiologického oddelenia, v roku 2003 bol zakladajúcim riaditeľom VÚSCH v Košiciach. V posledných rokoch pracoval ako prednosta Kardiologickej kliniky v Kardiocentre FNsP J.A.Reimanna v Prešove. V roku  2018 získal ocenenie najlepšej IT aplikácie roka na Slovensku a v roku 2019 mu bola udelená cena mesta Košice.

Dozorná rada

 • predseda DR – MUDr. Kamil Száz
 • člen DR – JUDr. Ing. Jana Ježíková
 • člen DR – Matej Mišík, MSc.
 • člen DR – MUDr. Peter Šafár
 • člen DR – MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH
 • člen DR – MUDr.Bibiána Kafková

Kontakt

 • Sekretariát Generálneho riaditeľa
  tel: 055/789 1610
  fax: 055/789 1613
  sekretariat@vusch.sk