Predstavenstvo

 • Ing. Anton Jura, MBA, predseda predstavenstva
  narodený v r. 1965. Viac ako 25 ročné skúsenosti v oblasti vrcholového manažmentu, vrátane pozície prezidenta US Steel Kanada a ďalších top-manažérskych postov v USA a na Slovensku. Titul MBA obhájil v r. 2020 na Katz Business School Univerzity v Pitsburghu. Bol poradcom ministra financií pre zavedenie spoločnej európskej meny, eura. Má mnohoročné skúsenosti v oblasti sociálneho dialógu, v r. 2004 sa na Slovensku stal prvým prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov.
 • doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC, podpredseda predstavenstva
  narodený v roku 1962. Viac ako 30 ročná prax klinického kardiológa a zdravotníckeho manažéra. Mnoho rokov pracoval ako primár Kardiologického oddelenia, v roku 2003 bol zakladajúcim riaditeľom VÚSCH v Košiciach. V posledných rokoch pracoval ako prednosta Kardiologickej kliniky v Kardiocentre FNsP J.A.Reimanna v Prešove. V roku  2018 získal ocenenie najlepšej IT aplikácie roka na Slovensku a v roku 2019 mu bola udelená cena mesta Košice.

 • MUDr. Štefan Lukačin, PhD., člen predstavenstva
  narodený v roku 1969. Viac ako 26 ročná prax v chirurgii a kardiochirurgii. V roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v Košiciach, absolvoval množstvo odborných stáží a školení na významných Európskych kardiochirugických klinikách v zahraničí, napríklad v Českej republike, Holandsku, Nemecku, Belgicku, Slovinsku, Španielsku či vo Francúzsku. Významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii na Slovensku, ako sú záchovné operácie srdcových chlopní, operácie srdca bez mimotelového obehu – „off pump“ alebo „beating heart surgery“.

Dozorná rada

 • Ing. Roman Guderna
 • MUDr. Jozef Ivančo, CSc.,
 • MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH
 • MUDr.Bibiána Kafková
 • Ing. Martina Verešová

Kontakt

 • Sekretariát Generálneho riaditeľa
  tel: 055/789 1610
  fax: 055/789 1613
  sekretariat@vusch.sk