Predstavenstvo

  • doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, mim. prof.
  • predseda predstavenstva
  • Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva
  • prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., člen predstavenstva

Dozorná rada

  • JUDr. Ing. Jozef Ráž – predseda dozornej rady
  • MUDr. Jozef Ivančo, CSc.,
  • MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH
  • PharmDr. Miriam Vulevová, MBA
  • MUDr.Bibiána Kafková
  • Ing. Peter Kažík