Predstavenstvo

 • MUDr. Štefan Lukačín, PhD., MHA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
  Narodený v roku 1969. Má viac ako 30 ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii. V roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v Košiciach. Významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii – napríklad záchovné operácie srdcových chlopní, operácie srdca bez mimotelového obehu – off pump“ alebo beating heart surgery“.
 • doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., MHA, FESC, podpredseda predstavenstva
  narodený v roku 1962. Viac ako 30 ročná prax klinického kardiológa a zdravotníckeho manažéra. Mnoho rokov pracoval ako primár Kardiologického oddelenia, v roku 2003 bol zakladajúcim riaditeľom VÚSCH v Košiciach. V posledných rokoch pracoval ako prednosta Kardiologickej kliniky v Kardiocentre FNsP J.A.Reimanna v Prešove. V roku  2018 získal ocenenie najlepšej IT aplikácie roka na Slovensku a v roku 2019 mu bola udelená cena mesta Košice.

 • MUDr. Peter Šafár, MHA člen predstavenstva
  Narodený v roku 1971. Má 25 ročnú prax vo všeobecnej chirurgii a kardiochirurgii, do r. 2004 sa venoval všeobecnej a brušnej chirurgii, od r. 2005 pracuje vo VÚSCHu. Dva a pol roka pracoval na oddelení cievnej chirurgie. Od r. 2007 pracuje na kardiochirurgii, spolupodieľal sa na implementácii miniinvazívnej operatívy v srdcovej chirurgii. Absolvoval päť špecializačných skúšok, pracoval na pozícii primára oddelenia operačných sál a kardiochirurgie.

Dozorná rada

 • predseda – JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.
 • člen – Ing. Roman Guderna
 • člen – MUDr. Bibiána Kafková
 • člen – MUDr. Erika Komanová, PhD.
 • člen – Matej Mišík, MSc.

Kontakt

 • Sekretariát Generálneho riaditeľa
  tel: 055/789 1610
  fax: 055/789 1613
  sekretariat@vusch.sk