CALL CENTRUM: 055/789 2222

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Narodený v roku 1969. Má viac ako 26 ročnú prax v chirurgii a kardiochirurgii. V roku 1997 bol zakladajúcim členom kardiochirurgického programu v Košiciach. Významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii – napríklad záchovné operácie srdcových chlopní, operácie srdca bez mimotelového obehu – off pump“ alebo beating heart surgery“.