CALL CENTRUM: 055/789 2222

  • Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj – platnosť osvedčenia 30.11.2023 do 29.11.2029 na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (PDF)
  • Certifikát ISO 9001 (PDF sk, PDF en)
  • Certifikát ISO 14001 (PDF sk, PDF en)
  • Certifikát ISO 45001 (PDF sk, PDF en)
  • Certifikát ISO 27001 (PDF sk, PDF en)