• 02.08.2021

  Poďakovanie

  Touto cestou sa chcem zo srdca – už zdravého poďakovať MUDr. Komanovej a celému tímu vo VÚSCH v KE za všetku odvedenú prácu- za starostlivosť a pohodu, ktorá vládla na odd. arytmológie, za každé milé slovo, či úsmev od samotných lekárov, sestričiek, asistentiek, sanitárok , či upratovačiek, ktorí svojim prístupom k pacientom dodali odvahu a

  • 27.07.2021

  Poďakovanie

  Vážený pán generálny riaditeľ, vážená pani primárka, vážení doktori, zdravotné sestry a celý personál II. Kardiologickej kliniky Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach. Dovoľujem si Vám touto cestou vyjadrit’ úprimné poďakovanie za obetavú a profesionálnu prácu a nezištnú starostlivosť, ktorú ste mi poskytli počas mojej hospitalizácie na Vašej klinike. Moje osobitné poďakovanie patrí predovšetkým primárke MUDr.

  • 19.07.2021

  POĎAKOVANIE

  Vážené vedenie zdravotníckeho zariadenia VÚSCH, a.s. a I.kardiológickej kliniky-Koronárnej jednotky, s veľkou radosťou sa Vám týmto aspoň takto chcem poďakovať za faktickú záchranu môjho života a následnú vysoko kvalifikovanú odbornú starostlivosť na JIS, izba č.2. V utorok 13.7.21 hneď ako som sa sám vlastným autom dopravil na parkovisko VÚSCH som v bolestiach a s veľkými dýchacími

  • 21.05.2021

  Poďakovanie pre náš personál od spokojného pacienta a príbuzných

  Ďakujeme Touto cestou by som sa chcela spolu s manželom z celého srdca poďakovať celému tímu lekárov, zdravotných sestier, ošetrovateľov a všetkým, ktorí sa v tomto veľmi ťažkom období nie len pre pacientov, ich rodiny, ale aj pre nich samých, starali o môjho manžela Jána K, ktorý bol hospitalizovaný na oddeleniach KAIM a Klinike kardiológie I. Manželov život visel na vlásku