CALL CENTRUM: 055/789 2222

balicek

Prekonali ste srdcový infarkt alebo máte poškodené srdcové tepny? Okrem lekárskych zákrokov a liekov môže veľa urobiť aj samotný pacient.

Ako mám žiť, ako sa môžem namáhať, ako sa mám stravovať? Na tieto aj iné otázky vám odpovedia špecialisti VÚSCH v rámci edukačného programu prevencie kardiovaskulárnych ochorení, ktorý je založený na najnovších poznatkoch vedy a výskumu. Program pozostáva z cyklu 11 prednášok v 4 blokoch a je spojený s poskytnutím atraktívnych edukačných materiálov a so stretnutiami s odborníkmi.

Každý účastník obdrží certifikát o absolvovaní Akadémie vzdelávania pacientov VÚSCH podpísaný vedením ústavu.