CALL CENTRUM: 055/789 2222

balicek

Kardio balík obsahuje laboratórne vyšetrenie krvi, ktoré sleduje nasledovné parametre:

  • Glukóza
  • Funkcia obličiek– kreatinín
  • Funkcia pečene– celk. bilirubín, AST, ALT
  • Metabolizmus tukov– lipidový profil – cholesterol, LDL a HDL cholesterol, TAG
  • Aterogenita– výpočet aterogénneho indexu a pomeru Apo-B/Apo-A
  • Ďalšie rizikové faktory aterosklerózy– kyselina močová, CRP,
  • Minerály– Na, K
  • Kardiomarkery– TN I hs (vysokosenzitívny troponín I), NT-pBNP, CK
  • Krvný obraz s diferenciálom leukocytov
  • Koagulačné vyšetrenie– D-dimér, INR, APTT, fibrinogén

Výsledky laboratórneho vyšetrenia sú dostupné v deň odberu krvnej vzorky. Laboratórne nálezy konzultujte s vaším všeobecným lekárom.