CALL CENTRUM: 055/789 2222

balicek

Rozšírené komplexné preventívne kardiologické vyšetrenie je hĺbkovým posúdením zdravia kardovaskulárneho systému a je rozšírené o spiroergometriu a ďalšie vyšetrenia. Pozostáva z nasledovných položiek:

Úvodné vyšetrenie – základné kardiologické vyšetrenie vrátane anamnézy, fyzikálneho nálezu, EKG záznamu, merania krvného tlaku a vypracovanie plánu preventívneho vyšetrenia.

EKG stratifikácia rizika náhlej smrti – špeciálne EKG vyšetrenie s hodnotením 18 EKG parametrov na princípe umelej inteligenciem základná EKG stratifikácia rizika náhlej smrti.

TTE – transtorakálne echokardiografické 2D a 3D vyšetrenie, vrátane speckle tracking, ezofageálne echokardiografické vyšetrenie (TEE) v prípade pochybností a indikácie kardiológom. §

EKG a tlakový Holter – 48-hod. EKG holterovské vyšetrenie (podľa indikácie kardiológa 7 dňový EKG Holter), 24–48 hod. tlakové holterovské vyšetrenie

Spirometria – posúdenie vitálnej kapacity pľúc a ďalších respiračných parametrov

Spiroergometria – Zhodnotenie koronárnej perfúzie respiračných funkcií a komplexné zhodnotenie trénovanosti pri záťaži na bicyklovom ergometri

Laboratórne vyšetrenie (krvi a moču) – odber krvi a vyšetrenie vnútorného prostredia na funkcie krvotvorby, obličiek, pečene, minerálového profilu a komplexného lipidového profilu.

CT koronarografia, event. Kardio-MR – v prípade indikácie kardiológa

Výpočet – kalkulácia osobného kardiovaskulárneho rizika na najbližších 10 rokov

Záverečný pohovor – celkové zhodnotenie prevencie kardiológom, návrh preventívnych opatrení, eventuálne liečebných medikamentóznych či intervenčných zákrokov.

Kompletizácia všetkých vyšetrení zaberá tri dni.