CALL CENTRUM: 055/789 2222

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ondavská 8, 040 11 Košice

Etická komisia VÚSCH, a.s. je v súlade s ustanovením § 5 písm. d) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov odborným poradným orgánom generálneho riaditeľa VÚSCH, a.s. pre posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti a etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu.

Zloženie Etickej komisie VÚSCH, a.s.:

  • MUDr. Stanislav Juhás, PhD., kardiológ – predseda
  • MUDr. Erik Prexta, kardiológ – člen
  • Mgr. Radoslava Semanová, MPH – vedúci lekárnik (farmaceut) – člen
  • MUDr. Mária Kubíková, PhD., cievny chirurg – člen
  • MUDr. Silvia Kitková, psychiater (UNLP Košice) – člen

Kontakt

tel./fax : 055 / 789 1610 a 055 / 789 1613
e-mail : etickakomisia@vusch.sk