• 24.03.2022

  AKÚTNY KORONÁRNY SYNDRÓM

  Monografia doc. MUDr. Martina Studenčana. PhD., FESC – riaditeľa Sekcie zdravotnej starostlivosti pre nechirurgické odbory a podpredsedu predstavenstva VÚSCH, a.s. vyšla ešte v roku 2014. Obsahuje päť hlavných kapitol, ktoré sú obohatené o bohatú…

  • 16.02.2022

  VASCULAR SURGERY: Procedures, Complications and Recovery – Svetová publikácia z dielne košických lekárov

  Publikácia „Vascular Surgery: Procedures, Complications and Recovery“ komplexne pojednáva o súčasných diagnostických a terapeutických postupoch v cievnej chirurgii. V knihe sú ďalej analyzované komplikácie týchto terapeutických postupov,…

  • 29.11.2021

  Lekári z VÚSCHu liečia, učia a zároveň publikujú

  Kolektív autorov pod editorským vedením prof. MUDr. Márie Frankovičovej, PhD. vydal publikáciu s názvom: „A Surgeon’s Perspective on Dialysis Patients“. Ide o zborník vedeckých prác, publikovaných v zahraničnej recenzovanej vedeckej monografii…

  • 30.10.2021

  Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga

  Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga M. Frankovičová a kol. ISBN 978-80-8152-856-9 Operácie tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy sú neoddeliteľnou súčasťou a zároveň jednou z najproblematickejších…