Lekári z VÚSCHu liečia, učia a zároveň publikujú

Kolektív autorov pod editorským vedením prof. MUDr. Márie Frankovičovej, PhD. vydal publikáciu s názvom: „A Surgeon’s Perspective on Dialysis Patients“. Ide o zborník vedeckých prác, publikovaných v zahraničnej recenzovanej vedeckej monografii spracovaný formou knižnej publikácie autorov: M. Frankovičová,  M. Zavacká, N. Torma, J. Belák, J. Pobehová, P. Zavacký, M. Vidová Ugurbas, J. Baloghová, D. Pella,  L. Vaško, M. Virág. Kniha bola vydaná v apríli 2021 vydavateľstvom NOVA New York.

Publikácia pojednáva o nasledujúcej problematike: „Každý rok sa na dialyzačných oddeleniach v Slovenskej republike podrobí dialýze veľké množstvo chronických pacientov. Každý z nich je pripojený k umelej obličke 100 až 160 krát. Najcennejšou vlastnosťou týchto pacientov je kvalitná a dlhodobo fungujúca arteriovenózna fistula, pretože je jednou

zo základných podmienok úspešnej dialýzy. Chirurg, ktorý vytvára arteriovenózny prístup, musí pred operáciou dôkladne vyšetriť pacienta, správne vyhodnotiť cievny systém a vybrať najpriaznivejší spôsob vaskulárneho prístupu pre dlhodobú hemodialýzu. Pacienti
s chronickým zlyhaním obličiek majú zhoršenú hemostázu, niektorí z nich majú cukrovku a ich cievny systém je ovplyvnený aterosklerózou. Stanovenie operačného plánu a optimálny vaskulárny prístup je striktne individuálny a závisí nielen od cievneho systému pacienta, ale aj od celkového stavu, veku a prognózy ochorenia. Kvalitná arteriovenózna fistula by mala spĺňať požiadavky najjednoduchšej a najkratšej operácie, ako je to možné, s použitím lokálnej anestézie. Podceňovanie akéhokoľvek faktu môže viesť k vytvoreniu mnohých nefunkčných AV fistulou. AV fistuly operácie na účely dlhodobej hemodialýzy sú neoddeliteľnou súčasťou a jedným z najproblematickejších problémov cievnej chirurgie. Existuje stále viac a viac pacientov, ktorí sú v dlhodobom hemodialyzačnom programe. Priemerný vek pacientov sa zvyšuje. Všetky tieto faktory viedli k potrebe vytvoriť čoraz viac AV fistulou, pretože ich použiteľnosť je obmedzená. Správna operačná taktika, individuálny prístup k pacientovi
a presná chirurgická technika cievneho chirurga prispievajú k zlepšeniu kvality života chorých pacientov, z ktorých len malé percento má také šťastie, že choroba je vyliečená úspešnou transplantáciou obličiek.“

Publikáciu nájdete pod ISBN: 978-1-53619-262-9. Je aj vo forme e-booku.

Leave a reply