Lekári z VÚSCHu liečia, učia a zároveň publikujú

Kolektív autorov pod editorským vedením prof. MUDr. Márie Frankovičovej, PhD. vydal publikáciu s názvom: „A Surgeon’s Perspective on Dialysis Patients“. Ide o zborník vedeckých prác, publikovaných v zahraničnej recenzovanej vedeckej monografii spracovaný formou knižnej publikácie autorov: M. Frankovičová,  M. Zavacká, N. Torma, J. Belák, J. Pobehová, P. Zavacký, M. Vidová Ugurbas, J. Baloghová, D. Pella,  L.