Zákaz návštev zrušený

Z poverenia generálneho riaditeľa VÚSCH, a.s., MUDr. Štefana Lukačína, PhD., MHA a v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou sa od 12.03.2024 ruší ZÁKAZ NÁVŠTEV vo VÚSCH, a.s.

Aktuálny režim návštev je nasledovný

  • streda, sobota, nedeľa: 15:00 – 17:00 hod.
  • odporúča sa návšteva v trvaní max. 20 minút
  • max. 2 osoby pri jednom pacientovi
  • návšteva nesmie mať príznaky respiračnej infekcie
  • dezinfekcia rúk pred vstupom na lôžkové oddelenie
  • v prípade mobilných pacientov, po súhlase službukonajúceho lekára, sa návšteva môže konať mimo oddelenia
Leave a reply