CALL CENTRUM: 055/789 2222

P.č. Dátum zverejnenia Predmet Suma Oznámenie výsledku Oznámenie
1 27.02.2014 Externá termoregulačná jednotka pre potreby Kliniky srdcovej chirurgie 50.500,00 Informácia o uzavretí zmluvy bola zaslaná a prijatá do VVO dňa 24.06. 2014 bez zverejnenia. http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/234366
2 20.12.2013 Echokardiografické prístroje s príslušenstvom a TEE sondy - Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z.z. : § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie (Vestník č. 42/2014 zo dňa 28.02. 2014 pod označením 2667-ZST). 446.333,00 https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/228240
3 19.12.2013 Externá termoregulačná jednotka pre mimotelový obeh - ZRUŠENÁ SÚŤAŽ 50.500,00 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/227613
4 19.12.2013 Katétre pre intravaskulárnu sonografiu 476.534,00 https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/246286 https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/228287
5 16.12.2013 Optická koherentná tomografia pre koronárnu intervenciu 100.000,00 Informácia o uzavretí zmluvy bez zverejnenia vo Vestníku bola zverejnená dňa 30.04.2014 http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/227251
6 16.12.2013 Intraaortálna balóniková kontrapulzačná pumpa 65.000,00 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/227252
7 13.12.2013 Mobilné RTG C-rameno : Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z.z. : § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie (Vestník č. 42/2014 zo dňa 28.02. 2014 pod označením 2671-ZST). 310.000,00 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/227133
8 04.12.2013 Kanyly 2.319.837,00 http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/257733 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/226680
9 03.12.2013 Kardioplegické sety s príslušenstvom 1.046.592,00 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/251250 https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/226581
10 29.11.2013 Stabilizačné a fixačné systémy 338.874,00 č. 10529-VST č. 112/2014 zo dňa 11.06.2014 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/225326
11 29.11.2013 Kardiochirurgické rádiofrekvenčné ablačné katétre : Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z.z. : § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie (Vestník č. 42/2014 zo dňa 28.02. 2014 pod označením 2670-ZST). 343.567,00 https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/225690
12 29.11.2013 Chirurgické lepidlá 194.100,00 Informácia o uzavretí zmluvy bez zverejnenia vo Vestníku bola odoslaná dňa 27.05.20104 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/225909
13 03.07.2013 Servis prístrojov General Electric Medical Systems 315.000,00 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/220689 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/220689
14 02.07.2013 Tlakové prevodníky s prepojovacími káblami k monitorom, držiakmi na lišty k infúznym stojanom a lištami na prevodníky 97.522,60 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/228947 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/204762
15 01.07.2013 Nože k holiacim strojčekom 22.816,00
16 01.07.2013 Set na hodinovú diurézu 25.252,00
17 01.07.2013 Spojovacie hadičky 25 300,00
18 01.07.2013 Aortálne kanylky 25.771,00
19 01.07.2013 Bakteriálne filtre 27.084,00
20 01.07.2013 Vaky 27.683,00
21 01.07.2013 Gáza a gázové produkty 33.204,00
22 01.07.2013 Dýchací okruh 34.855,00
23 01.07.2013 Elektródy štandardné nalepovacie 37.910,00
24 01.07.2013 Aortálne punche 47.011,00
25 01.07.2013 Zvlhčovacia terapia 51.233,00
26 01.07.2013 Náplaste 59.153,00
27 01.07.2013 Reagenčný spotrebný materiál k analyzátoru krvných plynov 60.347,00
28 01.07.2013 Injekčná technika (ihly a striekačky) 71.572,00
29 01.07.2013 Skúmavky 83.928,00
30 01.07.2013 Dezinfekčné a čistiace prostriedky 163.000,00
31 01.07.2013 Infúzne roztoky 463.587,94
32 01.07.2013 Lieky a liečivá 2.883.454,70
33 01.07.2013 Dodávka HEPA filtrov pre vzduchotechnické zariadenia 53.000,00
34 01.07.2013 Rotujúci vodič s príslušenstvom do rotačného ablátora 72.740,00
35 01.07.2013 Infúzne a transfúzne sety 49.816,00
36 01.07.2013 Nádoby na kontaminovaný biologický odpad 31.860,00
37 01.07.2013 Náplne do tlačiarní, kopírovacích strojov a faxov 54.000,00
38 01.07.2013 Intravenózne kanylky 33.227,00
39 01.07.2013 Liečivá na hemodialýzu a hemokoncentráciu 124.000,00
40 01.07.2013 Posteľná bielizeň 20.000,00
41 01.07.2013 Pracovná obuv 26.000,00
42 01.07.2013 Pracovné oblečenie 60.000,00
43 01.07.2013 Servis výťahov 41.772,00
44 01.07.2013 Strava pre zamestnancov 42.000,00
45 01.07.2013 Tlač interných tlačív 74.000,00
46 01.07.2013 Odpady 130.000,00
47 01.07.2013 Regenerácia katétrov 187.800,00
48 01.07.2013 Stravovacie poukážky 814.000,00
49 01.07.2013 Diagnostické prúžky 21.429,00
50 01.07.2013 Vata a vatové produkty 89.818,00
51 01.07.2013 Chirurgické operačné a vyšetrovacie rukavice 96.000,00
52 01.07.2013 Materiál pre eliminačné techniky CRRT 96.203,00
53 01.07.2013 Sterilizačný materiál 115.036,00
54 01.07.2013 Operačné prádlo a sety 547.056,23
55 01.07.2013 Oxygenátory a hadicové sety 1.778.334,20
56 01.07.2013 Chlopne 6.080.920,60
57 01.07.2013 ICD a kardiostimulátory 32.366.103,80
58 01.07.2013 Intervenčná kardiológia 13.289.361,04
59 01.07.2013 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca 10.653.854,47
60 01.07.2013 Kanyly, lepidlá, stabilizátory 9.749.024,96
61 28.06.2013 Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca 165.488,16 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/225171 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/203274
62 20.06.2013 Ovínadlá - ZRUŠENÁ SÚŤAŽ 58.536,00 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/205203 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/202622
63 14.06.2013 Centrálne venózne katétre s príslušenstvom 110.469,80 http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/220689 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/202146
64 11.06.2013 Elektrická energia 2013 239.400,00 http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365887-2013:TEXT:SK:HTML https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/201913
65 01.06.2013 Katéter balónikový pre perkutánnu valvulárnu intervenciu - kompletný set s príslušenstvom 74.749,80 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/217022 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/201179
66 14.05.2013 Titánové atraumatické klipy 207.152,64 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/222801 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/199681
67 11.05.2013 Chirurgický kryoablačný systém 69.000,00 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/212207;jsessionid=9BB74D2C11B9403A1C8EB937ED0FADD7 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/199497
68 03.05.2013 Cievne protézy a špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby cievnej chirurgie 685.743,26 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/222082 http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/198993
69 01.05.2013 Set na hrudnú podvodnú drenáž 96.240,00 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/211806 http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/198871
70 25.04.2013 Spotrebný materiál pre riadené kontrastné infúzie angiografických postupov 632.900,00 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/212123 http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/198453