CALL CENTRUM: 055/789 2222

Člen predstavenstva

Narodený v roku 1971. Má 25 ročnú prax vo všeobecnej chirurgii a kardiochirurgii, do r. 2004 sa venoval všeobecnej a brušnej chirurgii, od r. 2005 pracuje vo VÚSCHu. Dva a pol roka pracoval na oddelení cievnej chirurgie. Od r. 2007 pracuje na kardiochirurgii, spolupodieľal sa na implementácii miniinvazívnej operatívy v srdcovej chirurgii. Absolvoval päť špecializačných skúšok, pracoval na pozícii primára oddelenia operačných sál a kardiochirurgie.