CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:A Surgeon’s Perspective on Dialysis Patients Autor:Mária Frankovičová a kolekív Vydavateľstvo:NOVA New York Rok vydania:2021 ISBN:ISBN 978-1-53619-262-9

Predĺženie života a pracovnej spôsobilosti chorých s chronickou renálnou insuficienciou (CHRI) v terminálnom štádiu je možné dosiahnuť transplantáciou obličky alebo systematickou hemodialýzou. Pretože transplantácia obličky je i dnes pre mnohých pacientov iba nádejou, hemodialýza býva trvalým riešením ich chorobného stavu. Je veľmi dôležité, aby si operujúci stanovil presný plán a mal dostatočné skúsenosti v cievnej chirurgii. Pretože vytváraniu cievneho prístupu tzv. tepnožilových spojení sa venujeme 35 rokov, rozhodli sme sa napísať chirurgickú pomôcku pre chirurgov a lekárov, ktorí sa venujú, alebo chcú venovať vytváraniu tepnožilových spojení u pacientov zaradených do dlhodobého hemodialyzačného programu. Práca je napísaná tak, aby bola jednoduchá, aby čo najefektívnejšie pomohla zorientovať sa v problematike a aby chirurg, ktorý ju prečíta, nemusel prekonávať úskalia samovzdelávania tak, ako generácie pred nami.

Kniha je zdrojom teoretických i praktických informácií pre postgraduálnu výchovu cievnych chirurgov, nefrológov, internistov i lekárov ostatných medicínskych disciplín.