CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:AKÚTNY KORONÁRNY SYNDRÓM Autor:Martin Studenčan Vydavateľstvo:Media Group. s.r.o. Rok vydania:2014 ISBN:ISBN 978-80-969790-1-1

Kniha poskytuje čitateľovi prehľad najnovších poznatkov o akútnych koronárnych syndrómoch od ich etiopatogenézy, cez klinický obraz, rozhodovacie postupy, po všetky aspekty liečby a prevencie. Je to moderná knižka, ktorá sa nielen dobre číta, ale aj pamätá, neobťažuje zložitými detailmi, ale v žiadnom prípade nepôsobí povrchne. Je zrozumiteľná po prvom čítaní a čitateľ intuitívne chápe podstatu problému, ale aj úskalia, neurčitosti a limitácie nášho poznania a konania. Príťažlivosť publikácie umocňujú početné schémy, obrázky a grafy, ktoré nie sú samoúčelné. Umožňujú rýchlu a názornú rekapituláciu faktov a pochopenie zložitých vzťahov…

Publikácia pozostáva z 5 kapitol, ktoré sú doplnené o bohatú grafickú prílohu.

Obsah:

  1. Koronárna choroba srdca a epidemiológia
  2. Akútny koronárny syndróm
  3. Akútny koronárny syndróm s eleváciou ST na EKG (STE-AKS)
  4. Akútny koronárny syndróm bez elevácie ST na EKG (NSTE-AKS)

Prevencia kardiovaskulárnych komplikácií