CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Anomália polohy srdca DEXTROKARDIA a jej diagnostika Autor:Veronika Raková, Ingrid Schusterová, Iveta Domoráková Vydavateľstvo:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rok vydania:2017 ISBN:978-80-8152-552-0

Dextrokardia je termín opisujúci všetky varianty anomálií srdcovej polohy, kedy sa srdce nachádza prevažne v pravom hemithoraxe a srdcová od (baza-hrot) smeruje doprava.

Práca je v úvodnej časti zameraná na históriu, výskyt a etiologické faktory, kde sú zaradené nové poznatky o genetických faktoroch, ktoré môžu ovplyvňovať vznik dextrokardie.

Cieľom práce je podať ucelený pohľad na polohu a anatomické vzťahy srdca a orgánov prostredníctvom schematických ilustrácií jednotlivých typov dextrokardie a rovnako aj prostredníctvom objasnenia nešpecifických klinických aspektov a postupov v diagnostike a liečbe dextrokardie.