CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Auskultácia srdca Autor:Peter Mitro Vydavateľstvo:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Rok vydania:2009 ISBN:97-80-7097-746-0

Napriek mimoriadne rýchlemu rozvoju prístrojových techník v medicíne a najmä v kardiológii patrí fyzikálne vyšetrenie stále k základným a nevyhnutným vyšetrovacím postupom. Učebné texty Auskultácia srdca sa zaoberajú jednou zo základných a najdôležitejších medicínskych vyšetrovacích metód, ktoré aj v súčasnosti patrí do základného arzenálu zručností a schopností každého internistu a kardiológa.

Text je po obsahovej časti členený na úvodnú časť, ktorá popisuje históriu tejto diagnostickej metodiky a podáva základný prehľad o technike auskultácie srdca. Nasleduje všeobecná časť so systematickým popisom jednotlivých prvkov auskultačného nálezu. Po tejto časti nasleduje špeciálna časť, ktorá popisuje nález pri jednotlivých kardiovaskulárnych ochoreniach. V záverečnej kapitole je auskultácia zasadená do širšieho rámca fyzikálneho vyšetrenia v kardiológii. Publikácia je ilustrovaná 56 obrázkami a 14 tabuľkami.

Základne okruhy publikácie:
A. Kardiovaskulárne rizikové faktory v detskom veku.
B. Zápalové ochorenia srdca.
C. Poruchy srdcového rytmu.