CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Chirurgia tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy Autor:Mária Frankovičová, Martina Zavacká, Norbert Torma Vydavateľstvo:Herba Rok vydania:2000 ISBN:ISBN 978-80-8152-757-9

Monografia pojednávajúca o otázkach vytvárania a manažmentu tepnožilových spojení pre potreby hemodialýzy u pacientov s terminálnym renálnym zlyhávaním obličiek. Na dialyzačných pracoviskách v Slovenskej republike je ročne chronicky dialyzovaných množstvo pacientov. Pre mnohých z týchto pacientov jednou zo základných podmienok úspešnej dialýzy je kvalitná a dlhodobo fungujúca arteriovenózna fistula, ktorá je najväčším majetkom dialyzovaného pacienta. Operácie tepnožilových spojení pre potreby dlhodobej hemodialýzy sú neoddeliteľnou súčasťou a zároveň jednou z najproblematickejších častí cievnej chirurgie. Správnou operačnou taktikou, individuálnym prístupom k pacientovi a precíznou operačnou technikou prispieva cievny chirurg k zlepšeniu kvality života chorých pacientov, z ktorých len malé percento má to šťastie, že ich choroba sa vylieči úspešnou transplantáciou obličky. Monografia je prínosom pre medicínsku prax, pre postgraduálnu výchovu cievnych chirurgov, nefrológov, internistov aj všeobecných lekárov.