CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:CIEVNA CHIRURGIA Autor:Mária Frankovičová a kolektív Vydavateľstvo:UPJŠ Rok vydania:2018 ISBN:ISBN 978-80-8152-599-5

Kniha „Cievna chirurgia“ obsahuje 20 kapitol o základných princípoch a aktuálnych otázkach angiochirurgie. Úvodné kapitoly majú charakter propedeutiky, čo má význam pre pregraduálnu výchovu. Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú základnými princípmi  a problémami diagnostiky cievnych ochorení a ich komplikácií. Popísané sú indikácie k operáciám i operačné postupy. Na záver sú popísané najzávažnejšie a najťažšie oblasti angiochirurgie z technického a strategického hľadiska, kde sa v súčasnosti novými metodikami a postupmi dosiahli pozoruhodné výsledky. V knihe nájdu poučenie angiológovia, všeobecní chirurgovia, dermatológovia a všeobecní lekári.

Kniha je zdrojom najnovších teoretických i praktických informácií pre postgraduálnu výchovu cievnych chirurgov, rádiológov, internistov i lekárov ostatných medicínskych disciplín, kde je potreba vedomosti o cievnych ochoreniach a ich súčasnej liečbe.