CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Echokardiografgia I. Autor:Ingrid Schusterová, Daniela Ondušová Vydavateľstvo:EQUILIBRIA, s.r.o. Rok vydania:2023 ISBN:9788081433290

Kniha Echokardiografia ponúka návrh štandardizácie echokardiografického vyšetrenia a archivácie a predstavuje jedinečnú publikáciu v slovenskom jazyku. Zaoberá sa štandardným dvojrozmerným a trojrozmerným echokardiografickým vyšetrením z transtorakálneho aj transezofageálneho prístupu. Publikácia je obohatená o prehľadné tabuľky a návody, ako i echokardiografickú obrazovú dokumentáciu a videoklipy.

Je určená kardiológom v dennej klinickej praxi, v ambulanciách a na oddeleniach, najmä však začínajúcim kolegom. Ocenia ju internisti, ktorí by si chceli urobiť certifikát z echokardiografie. Študentom medicíny poslúži ako kompas pri orientovaní sa v jednej zo základných neinvazívnych diagnostických metód.