CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Komplexné riešenie dialyzovaných pacientov z pohľadu chirurga Autor:M. Frankovičová a kolektív Vydavateľstvo:LF UPJŠ - ŠafárikPress Rok vydania:2020 ISBN:ISBN 978-80-8152-856-9

Úvodné kapitoly majú charakter propedeutiky, čo má taktiež význam aj pre pregraduálnu výchovu. Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú základnými princípmi: od zaradenia pacientov do dialyzačného procesu, vytvárania prístupov, starostlivosti o ne, o komplikáciách cievnych prístupov, ďalej sú popísane centrálne venózne prístupy, cievne prístupy u detí a opakovné vytvorenia arterio-venóznych spojení. Špeciálnou kapitolou sú peritoneálna dialýza ako ďalšia možná modalita liečby, transplantácia obličiek a taktiež pohľad plastického chirurga na cievny prístup.  Popísané sú indikácie k operáciám i operačné postupy. Na záver sú popísané závažné a poučné kazuistiky z nášho pracoviska, s dlhodobou tradíciou pre vytváranie tepno-žilových spojení. V knihe nájdu poučenie cievni chirurgovia, nefrológovia, angiológovia, všeobecní chirurgovia,a všeobecní lekári.