CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Multidisciplinárny pohľad na pacienta s diabetickou nohou Autor:Martina Zavacká a kolektív Vydavateľstvo:ŠafárikPress Rok vydania:2022 ISBN:978-80-574-0112-4

Kniha „MULTIDISCIPLINÁRNY POHĽAD NA PACIENTA S DIABETICKOU NOHOU“ obsahuje 14 kapitol. Pojednáva o syndróme diabetickej nohy z multidisciplinárneho pohľadu viacerých odborníkov: angiochirurga, diabetológa, chirurga, podiatra, röntgenológa, neurológa a algeziológa. Úvodné kapitoly majú charakter propedeutiky, čo má taktiež význam aj pre pregraduálnu výchovu. Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú vznikom syndrómu, výskytom, jeho diagnostikou, terapeutickými postupmi, pridruženými postihnutiami neurologického charakteru, starostlivosťou podiatra a algeziológa pri pretrvávaní bolestí. Ďalšie časti sú vyhradené chirurgickej a endovaskulárnej liečbe tepien cestou cievneho chirurga a intervenčných angiológov. Nezabúdajúc na problematiku amputácií a správnu rehabilitáciu pacientov s diabetom.  V knihe nájdu poučenie cievni chirurgovia, angiológovia, všeobecní chirurgovia, diabetológovia, neurológia, röntgenológovia, podiatri  a všeobecní lekári.