CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Obezita a jej vplyvy na kardiovaskulárny systém v detskom veku Autor:Ingrid Schusterová, Milan Kuchta, Alexnder Jurko, jr. Vydavateľstvo:Osveta Rok vydania:2012 ISBN:978-80-8063-377-6

Publikácia sa venuje v súčasnosti rozšírenému zdravotnému problému – obezite, ktorá v poslednom čase zaznamenáva nárast v dospelej i detskej populácii.  Publikácia je doplnená rozsiahlou škálou dát a štatistickými údajmi.

OBSAH:

  1. Výskyt obezity a jej definícia
  2. Obezita, metabolický syndróm a kardiovaskulárne riziko
  3. Obezita ako rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení
  4. Paradox obezity
  5. Kardiomyopatia spojená s obezitou – kardiomyopatia u obéznych
  6. Obezita a cievne zmeny
  7. Obezita a výška krvného tlaku
  8. Možnosti prevencie obezity a kardiovaskulárnych chorôb u detí a adolescentov na Slovensku