CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Obezita u detí a adolescentov – etiopatogenéza, diagnostika, liečba a prevencia Skupinová liečba obezity Autor:Milan Kuchta, Ingrid Schusterová a kolektív Vydavateľstvo:EQUILIBRIA, s.r.o. Rok vydania:2022 ISBN:978-80-8143-323-8

Tím odborníkov, ktorý je zapojený  v projekte „škola obezity“  sa rozhodol zosumarizovať množstvo informácií, dát, svojich skúseností a vydať ich v ucelenej publikácii.

Zvlášť významný prínos tejto publikácie je v tom, že sa podelí o praktické skúsenosti špecifického a jedinečného prístupu k skupinovej liečbe obezity a nadváhy u detí a adolescentov.

 

V úvode publikácia poskytuje všeobecný pohľad na obezitu, jej etiológiu, špecifiká v detskom veku, komplikácie obezity a taktiež diagnostiku, liečbu a prevenciu obezity v detskom veku.

Druhá, špecifická časť publikácie je zameraná na skupinovú liečbu detskej obezity, tzv. „Škola obezity“. Odborníci z praxe tu poskytujú informácie o úlohách jednotlivých špecialistov v skupinovej liečbe, čo je základom úspešnej liečby a ponúkajú aj informácie o svojich skúsenostiach a výsledkoch liečby.