CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Srdcová stimulácia a defibrilácia Autor:Branislav Stančák a kolektív Vydavateľstvo:TypoPress Rok vydania:2014 ISBN:978-80-89496-14-3

V posledných rokoch došlo vo svete a aj u nás k nebývalému nárastu počtu nositeľov implantovaných prístrojov, ktoré sú zamerané na liečbu život ohrozujúcich porúch srdcového rytmu a liečbu chronického srdcového zlyhania. Pretože na Slovensku doposiaľ chýbala literatúra, ktorá by uceleným, prehľadným a zrozumiteľným spôsobom zhrnula poznatky o srdcovej stimulácii a defibrilácii, autori sa rozhodli vyplniť túto medzeru rozsahom neveľkou, avšak na fakty bohatou publikáciou.

Kniha je rozdelená do 12 kapitol, podáva ucelený a aktuálny prehľad o súčasnom stave vývoja tejto liečebnej metódy. Publikácia sa opiera o najnovšie citačné zdroje a je obohatená o početné tabuľky, obrázky a schémy. Prestavuje cenný zdroj informácií pre kardiológov a internistov, biomedicínskych inžinierov, študentov medicíny a všetkých, ktorí sa zaujímajú o túto rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť medicíny.