CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:SURGERY for Medical Students (1. vydanie) Autor:Frankovičová Mária a kolektív Vydavateľstvo:UPJŠ Rok vydania:2014 ISBN:978-80-8152-202-4

Vysokoškolská učebnica Surgery for Medical Students autorov Frankovičová a kol. je určená zahraničným študentom všeobecného lekárstva, ktorá predstavuje kompaktný zdroj informácií nevyhnutných pre úspešné zvládnutie štúdia predmetu chirurgia. Obsahuje kapitoly z chirurgickej propedeutiky, chirurgie krku, hrudníka a brucha, ako aj špecializačných chirurgických odborov, vrátane traumatológie, neurochirurgie, ortopédie, urológie, cievnej, plastickej a detskej chirurgie. Cieľom predloženej vysokoškolskej učebnice bolo vybrať z rozsiahleho množstva poznatkov z oblasti chirurgie pre študentov podstatné informácie, uviesť nové údaje z jednotlivých odborov chirurgie a ponúknuť ich v jednom ucelenom diele.