CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Synkopa Autor:Peter Mitro Vydavateľstvo:EQUILIBRIA Rok vydania:2008 ISBN:978-80-89284-12-2

Publikácia je určená predovšetkým kardiológom a internistom, ale potrebné informácie v nej môžu nájsť aj geriatri, neurológovia, pediatri a v neposlednom rade všeobecní lekári. Informácie týkajúce sa etiológie, patogenézy, diagnostiky a terapie synkopálnych stavov budú pre čitateľov prínosné v ich každodennej klinickej praxi.

Synkopa je symptóm definovaný ako prechodná spontánna strata vedomia s náhlym vznikom a úplnou, zvyčajne rýchlou úpravou, bez nutnosti medicínskeho zásahu, ktorá vzniká v dôsledku zníženej perfúzie mozgu. Zvyčajne je spojená so stratou posturálneho tonusu.

U časti pacientov ide o prognosticky závažný až alarmujúci príznak, inokedy je prognóza benígna. Odlíšenie týchto prípadov má zásadný klinický význam a nemusí byť vždy jednoduché.

Synkopa postihuje všetky vekové kategórie a rôzne skupiny pacientov. Stretávajú sa s ňou zástupcovia mnohých medicínskych odborov.

Táto publikácia prináša informácie týkajúce sa etiológie, patogenézy a prognózy synkopálnych stavov, ako aj ich diferenciálnej diagnostiky a terapie, použiteľné v každodennej klinickej praxi.