CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Tachykardie. Klasifikácia, srdcová elektrofyziológia a nefarmakologická liečba. Autor:Branislav Stančák Vydavateľstvo:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Rok vydania:2017 ISBN:978-80-8152-500-1

Elektrofyziologickými metódami je dnes možné presne odlíšiť jednotlivé typy tachykardií, určiť lokalizáciu a elektrofyziologické parametre štruktúr, uplatňujúcich sa v patogenéze tachykardie a zároveň určiť optimálnu liečebnú stratégiu k jej eliminácii.

Vzhľadom na prudký rozvoj problematiky a tiež na to, že v slovenskej literatúre chýba takto zameraný učebný text, autor si dovoľuje vysloviť predpoklad, že táto stručná publikácia si nájde cestu k tým študentom medicíny a začínajúcim lekárom, ktorým sa kardiológia a najmä arytmológia javí byť ako zaujímavá a perspektívna aj z hľadiska ich vlastného odborného rastu.