CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Vascular Surgery: Procedures, Complications and Recovery Autor:Vladimír Sihotský a kolektív Vydavateľstvo:Nova Science Publishers Rok vydania:2019 ISBN:ISBN 978-1-53616-454-1

Publikácia „Vascular Surgery: Procedures, Complications and Recovery“ komplexne pojednáva o súčasných diagnostických a terapeutických postupoch v cievnej chirurgii. V knihe sú ďalej analyzované komplikácie týchto terapeutických postupov, ako aj pooperačná rehabilitácia. Publikácia zahŕňa 9 kapitol – podieľali sa na nej šiesti cievni chirurgovia, dvaja kardiochirurgovia a jeden neurochirurg.

Vyšla pod editorským vedením doc. MUDr. Vladimíra Sihotského, PhD. – primára Kliniky cievnej chirurgie VÚSCH, a.s. v roku 2019 vo vydavateľstve Nova Science Publishers v štáte New York. Vďaka tomu, že učebnica je napísaná v anglickom jazyku ponúka poznatky nielen domácim, ale i zahraničným cievnym chirurgom a môže byť použitá i ako príprava na atestáciu z cievnej chirurgie. Nova Science Publishers patrí medzi renomované zahraničné vydavateľstvá.

Knihu nájdete pod ISBN: 978-1-53616-454-1