CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Vybrané kapitoly z angiológie Autor:Mária Rašiová Vydavateľstvo:ŠafárikPress Rok vydania:2019 ISBN:978-80-8152-801-9

Kardiovaskulárne ochorenia patria k základným príčinám morbidity a mortality vo vyspelých krajinách. Učebný text s názvom: Vybrané kapitoly z angiológie sa venuje najčastejším vaskulárnych ochoreniam, s ktorými sa lekár angiológ stretáva sa dennej báze.

Opísané sú dilatačné ochorenie artérií (aneuryzma abdominálnej aorty) ale aj stenotizujúce ochorenia periférnych tepien. V časti venujúcej sa venóznemu cievnemu systému sú rozoberané ochorenia ako hlboká žilová trombóza, tromboflebitída a chronická venózna insuficiencia. Taktiež sa venujem aj najčastejšie sa vyskytujúcemu ochoreniu lymfatického cievneho systému ˗ lymfedému.

V jednotlivých kapitolách sú stručne analyzované rizikové faktory ochorení, ich klinický obraz, diagnostika, modality liečby ochorení (farmakologická terapia, endovaskulárna terapia, angiochirurgická terapia) a aj možné komplikácie terapie.

Mojou prioritou bolo prezentovať informácie logicky, zaujímavo a zrozumiteľne pre študentov a pre bežnú klinickú prax.

Obsah
1 ANEURYZMA ABDOMINÁLNEJ AORTY
2 ANEURYZMY PERIFÉRNYCH ARTÉRIÍ
3 PERIFÉRNE ARTÉRIOVÉ OCHORENIE
4 HLBOKÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA
5 TROMBOFLEBITÍDA
6 CHRONICKÁ VENÓZNA INSUFICIENCIA
7 LYMFEDÉM