CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Vybrané kapitoly z detskej kardiológie Autor:Ingrid Schusterová Vydavateľstvo:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Rok vydania:2014 ISBN:978-80-8152-152-2

Publikácia ponúka študentom 5. a 6. ročníka ako aj odbornej verejnosti (pediatri, detskí kardiológovia) ucelené informácie z detskej kardiológie, ktoré vychádzajú z progresívnych vedeckých poznatkov odborníkov a požiadaviek praxe, ako aj našich vlastných skúsenosti. Publikácia rozšíri daný odbor o poznatky rizikových faktoroch kardiovaskulárnych chorôb a získaných chorôb srdca, ktoré sú v súčasnosti stále aktuálnejšie už u detí a umožní aj zavedenie nových didaktických metód pri výučbe detskej kardiológie.

OBSAH

  1. Kardiovaskulárne rizikové faktory v detskom veku
  2. Zápalové ochorenia srdca

Poruchy srdcového rytmu