CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Vyšetrovacie metódy v internej medicíne Autor:Ivana Valočíková a kolektív Vydavateľstvo:ŠafárikPress Rok vydania:2021 ISBN:978-80-574-0077-6

Cieľom projektu KEGA je vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá sa zaoberá vyšetrovacími metódami vo vnútornom lekárstve. Vhodne zvolené vyšetrovacie metódy sú popri fyzikálnom vyšetrení a podrobnej anamnéze pilierom diagnostiky jednotlivých chorôb. Poznanie, ale najmä adekvátne používanie vyšetrovacích metód patrí k základným znalostiam každého lekára. V súčasnosti nie je na Slovensku dostupná žiadna publikácia s komplexným prehľadom vyšetrovacích metód vo vnútornom lekárstve. Tento typ učebnice by sa takto mohol stať základným zdrojom pre získanie informácií o možnostiach, výbere, použití jednotlivých vyšetrovacích metód pri jednotlivých chorobách vo vnútornom lekárstve. Publikácia bude slúžiť ako študijný materiál pre študentov v pregraduálnej forme štúdia, ale aj v rámci špecializačného štúdia. Učebnica bude praktickým pokračovaním vysokoškolskej učebnice „Interná propedeutika“, ktorá bola vydaná v rámci riešenia KEGA projektu 022UPJŠ-4/12011 v rokoch 2011 -2013. Učebnica bola vydaná v r. 2014, druhé vydanie učebnice bolo začiatkom  roku 2022.